Oppiaineet

Aineenopetus

*Jotain yleistä*

Kaikkien aineenopettajien yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta. Kunkin oppiaineen opettajat koottu ko. oppiaineen alle, opettajien nimet hyperlinkkeinä Peda.net-profiileihin, mikäli sellainen löytyy.


Alakouluissa oppiaineiden sijaan luokkien omat sivut.