Opintopistekurssit

Opintopistekurssit Keravan Opistossa

Keravan Opiston ohjelmassa on tarjolla opintopistekursseja. Opintopistekurssien määrä on vielä pieni, mutta tarjonta kasvaa ja monipuolistuu tulevaisuudessa.
 
Opintopistekursseille osallistuvat opiskelijat saavat halutessaan kurssista arvioinnin ja todistuksen. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tai tutkintoon johtavissa koulutuksissa.
 
Työelämälähtöinen opiskeleminen, jatkokouluttautuminen ja alanvaihto on monen työikäisen arkea. Osaamisperusteisuus on jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli, jossa osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan riippumatta siitä, miten tai missä osaaminen on hankittu. Puuttuvaa osaamista voidaan hankkia ja täydentää eri tavoin – nyt myös kansalaisopiston kursseilla. 
 
Keravan Opiston opintopistekurssit löytyvät kurssiohjelmasta (opistopalvelut.fi/kerava/) hakusanalla "opintopistekurssi". Kurssin otsikosta näet kurssin laajuuden opintopisteinä.

Mikä on opintopistekurssi?

Opintopistekurssi on kuvattu osaamisperusteisesti. Kurssin osaamistavoitteet, laajuus ja arviointikriteerit on kerrottu kurssin kuvauksessa. Opintopistekurssien suoritukset viedään opintosuoritusmerkintänä Oma Opintopolku -palveluun. 
 
Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssin luonteesta riippuu, kuinka paljon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää opiskelijan itsenäistä työtä oppituntien ulkopuolella.
 
Opintosuoritus voidaan hyväksyä, kun opiskelija on saavuttanut kurssin osaamistavoitteet. Osaamisen osoittaminen on riippuvaista kurssin luonteesta. Osaamista voidaan osoittaa esim. tekemällä kurssitehtäviä, kokeella tai tekemällä kurssin edellyttämän tuotoksen.
 
Osaamista arvioidaan joko asteikolla hyväksytty/hylätty tai 1-5. Merkintä Omaan Opintopolkuun tehdään, kun kurssi on päättynyt ja suoritettu hyväksytysti. Vain hyväksytyt suorituksen viedään Oma Opintopolku -palveluun.
 
Osaamisen arviointi on opiskelijalle vapaaehtoista. Opiskelija päättää itse, haluaako hän, että osaamista arvioidaan ja että kurssista annetaan opintosuoritusmerkintä. Päätös opintosuorituksesta tehdään heti kurssin alkaessa.

Miten opintopisteitä voi hyödyntää?

Opintopisteitä voi hyödyntää osaamisen osoituksena työhaussa, esim. työhakemuksissa ja ansioluettelossa. Vastaanottavan oppilaitoksen hyväksynnällä opintopisteitä voidaan lukea osaksi muuta koulutusta/tutkintoa, esim. toisen asteen oppilaitoksissa.
 
Kansalaisopistojen opintopistekurssit taltioituvat Oma Opintopolku -palveluun, josta niitä voi jakaa esimerkiksi toiselle oppilaitokselle tai työnantajalle.

Miten opintopistekursseille voi osallistua?

Opintopistekurssille ilmoittaudutaan tavalliseen tapaan Opiston kurssi-ilmoittautumisessa. Ilmoittautuessa tai viimeistään kurssin alussa opiskelija antaa kirjallisen suostumuksen opintosuoritustietojen viemisestä Oma Opintopolku -palveluun (Koski-tietokantaan). Suostumukseen on erillinen lomake.
 
Osaamisen osoittaminen tapahtuu kurssin aikana tai kurssin päätteeksi. 
Opintopistekurssin arviointi perustuu kurssin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
 
Opintopisteytetylle kurssille voi osallistua, vaikka ei haluaisikaan suoritusmerkintää. Tällöin kurssille osallistumista ja tavoitteiden saavuttamista ei arvioida.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä