Keravan Opisto

Hyvän elämän opisto!

Keravan Opiston perustehtävänä on tarjota laadukasta, monipuolista ja ajankohtaista vapaan sivistystyön koulutusta sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.

Keravan Opiston toimintaa ohjaavat arvot
  • palveleva
  • yhteisöllinen
  • innovatiivinen
  • tasa-arvoinen