Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opinnot monimuoto-opetuksena lv 2022-2023

Lukukausilla 2022-2023 on mahdollisuus opiskella Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti monimuotoisesti Keravalla sekä kasvatustieteen perusopinnot että erityispedagogiikan perusopinnot. Tule mukaan!

Ensimmäinen ilmoittautumispäivä 9.6.2022 klo 12
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.8.2022
Viimeinen maksuton peruutuspäivä 21.8.2022
Hinta 150 € + 250 €= yht. 400€

*********

Kasvatustieteen perusopinnot monimuoto-opintoina 25 op / lv 2022-2023 (muutokset mahdollisia, 6.6.2022)


Turun yliopiston Avoin yliopisto-opetus: Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön ja hahmottaa tieteenalan teoriasuuntauksia. Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja ymmärtää niiden historiallisia, filosofisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Opiskelija hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteita ja omaksuu valmiuksia tieteellisten tekstien lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Kenelle sopivat
Kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa sovelt¬uvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta. Kaikki tentit suoritetaan verkossa Moodle-alustalla. Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene.

Sisältö
Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:
• Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
• Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
• Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
• Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
• Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
• Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Arviointi
Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1–5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta. Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Kaikki tentit suoritetaan verkossa Moodle-alustalla.

Opetus
Opetukseen sisältyy tutorin (KM Marjo Liete) ohjaamia opintoryhmätapaamisia Keravan lukiolla tai lähiopetuksen keskeytyessä verkossa (Teams), verkkoluentoja (Zoom), verkkotehtäviä (Moodle) sekä verkkotenttejä (Moodle).

Opintomaksu
Opintomaksu 400 € koostuu kahdesta eri osuudesta: 150 € (Keravan Opisto) ja 250 € (Turun yliopisto). Ilmoittautuminen on sitova ja päättyy 21.8.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeinen maksuton peruutuspäivä on 21.8.2022. Sen jälkeen saat 150 € laskun Keravan Opistolta. Huom. tällä kurssilla ei ole Opiston normaalit peruutusehdot. Turun yliopiston laskun maksat erikseen elokuun lopussa annettujen ohjeiden mukaan.

Yhteyshenkilö
Leena Huovinen, suunnittelijakoordinaattori/ Keravan Opisto 040 318 2471

OPINTOJAKSOT JA AIKATAULU (muutokset mahdollisia)

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
viikko 37 ke 14.9.2022 klo 17.00–19.00, Kasvatustieteen perusopintojen Zoom- aloitus Keravan lukiolla
viikko 38 Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ke 21.9.2022 klo 17.30–20.00 verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 38 Luento / professori Päivi Siivonen to 22.9.2022 klo 16.15–18.00, verkko-oppimisympäristössä
viikko 39 ti 27.9. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 39 Luento / professori Päivi Siivonen to 29.9.2022 klo 16.15–18.00, verkko-oppimisympäristössä
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (vapaaehtoinen) palautus pe 28.10.2022 mennessä.
viikko 40 Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ke 5.10.2022 klo 17.30–19.00, verkko-oppimisymp.(Zoom)
viikko 41 ti 11.10. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 41 Moodle-tentti ke 12.10.2022 klo 17.00–21.00 (muut Moodle-tentit: 7.12.2022, 8.2.2023, 10.5.2023)

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
viikko 42 Luento / yliopistonlehtori Heidi Salmento ke 19.10.2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 43 ti 25.10. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla / Kirjallisen tehtävän ryhmäjako
viikko 43 Luento / yliopistonlehtori Tiina Tuijula ke 26.10. 2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 44 Itsenäinen työskentely
viikko 45 ti 8.11. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 46 Kirjallisen tehtävän palautus 18.11.2022 mennessä

Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
viikko 47 ti 22.11. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 47 Luento / yliopistonlehtori Tiina Tuijula ke 23.11.2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 48 Luento / yliopistonlehtori Tiina Tuijula ke 30.11.2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 49 Itsenäinen työskentely: tenttiin lukeminen ja tiivistelmäpankki Moodlessa
viikko 50 ti 13.12. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 51 Itsenäinen työskentely: Tenttiin lukeminen ja verkkotyöskentely
viikko 52 Moodle-tentti 28.12. klo 17.00–30.12.2022 klo 17.00
(muut Moodle-tentit: 12.–14.10., 9.–11.11.2022, 8.–10.2., 8.–10.3. ja 7.–9.6.2023)

Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
viikko 1 Itsenäinen työskentely
viikko 2 Luennot / yliopistolehtori Rauno Huttunen ma 9.1.2023 ja ke 11.1.2023 klo 16.15–19.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 2 ti 10.1. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 3 Luennot / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ma 16.1. ja ke 18.1.2022 klo 17.30–19.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikko 4 ti 24.1. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 5 ti 31.1. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 6 Tehtävän palautus pe 10.2.2023 mennessä Moodleen.
(Kehitys- ja kasvatuspsykologian Moodle-tentti 8.-10.2.2023)

Kasvatus- ja koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä 4 op
viikko 7 ti 14.2. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 7 Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ke 15.2.2023 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisympäristössä
(Zoom) ja yliopistonlehtori Anne Laihon luentotallenteet
viikko 8 Itsenäinen työskentely
viikko 9 ti 28.2. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen ke 22.2.2022 klo 17.30–20.00, verkko-oppimisymp. (Zoom)
viikot 9–10 Itsenäinen opiskelu ja verkkotyöskentely
viikko 11 Moodle-tentti 15. –17.3.2023
(muut Moodle-tentit 12. –14.10.2022, 11.–13.1.2023, 10.–12.5.2023, 7.–9.6.2023)

Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op
viikko 12 ti 21.3. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikot 12–14/18 Itsenäinen opiskelu ja verkkotyöskentely
viikko 14 ti 4.4. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
viikko 15 Esseen palautus tai Moodle-tentti ke 12.4.2023 klo 17.00–14.4.2023 klo 17.00
tai
viikko 19 Esseen palautus tai Moodle-tentti ke 10.5.2023 klo 17.00–12.5.2023 klo 17.00
(muut Moodle-tentit: 7.–9.12.2022, 8.–11.3. ja 7.-9.6.2023Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina / lv. 2022–2023 (muutokset mahdollisia, 6.6.2022)

Turun yliopiston Avoin yliopisto-opetus: Osaamistavoitteet
Erityispedagogiikan perusopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää erityispedagogisia ilmiöitä ja näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa ja tuntee erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja teoriasuuntauksia.

Kenelle sopivat
Erityispedagogiikan opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat kasvattajille tai lasten / nuorten arjen jakaville henkilöille. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esim. luokan- tai varhaiskasvatuksenopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta.

Sisältö
Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:
Erityispedagogiikan perusteet 7 op
Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op
Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op
Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op

Arviointi
Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1–5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta. Kaikki tentit suoritetaan verkossa Moodle-alustalla.

Opetus
Opetukseen sisältyy tutorin (KM Marjo Liete) ohjaamia opintoryhmätapaamisia Keravan lukiolla tai lähiopetuksen keskeytyessä verkossa (Teams), verkkoluentoja (Zoom), verkkotehtäviä (Moodle) sekä verkkotenttejä (Moodle).

Opintomaksu
Opintomaksu 400 € koostuu kahdesta eri osuudesta: 150 € (Keravan Opisto) ja 250 € (Turun yliopisto).

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeinen maksuton peruutuspäivä on 21.8.2022. Sen jälkeen saat 150 € laskun Keravan Opistolta. Huom. tällä kurssilla ei ole Opiston normaalit peruutusehdot. Turun yliopiston laskun maksat erikseen elokuun lopussa annettujen ohjeiden mukaan.

Lisätietoa
Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi Erityispedagogiikan perusteet -opintojaksolla. Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat, mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2014. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen, tai jos vastaavaa opintojaksoa ei ole enää tarjonnassa, suoritetaan jokin muu perusopintojen opintojaksoista. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Yhteyshenkilö
Leena Huovinen, suunnittelijakoordinaattori/ Keravan Opisto 040 318 2471


OPINTOJAKSOT JA AIKATAULU (muutokset mahdollisia)

Erityispedagogiikan perusteet 7 op
Viikko 36 to 8.9.2022 klo 17.30–19.15 Perusopintojen aloitusohjaus Keravan lukiolla
Viiikko 36 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 10.9.2022 klo 10.00–12.30 verkko-oppimisympäristö.
Viikko 37 ma 12.9. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikko 38 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 24.10.2022 klo 10.00–12.30 verkko oppimisympäristö
Viikko 38 HOPS:n (vapaaehtoinen) palautus 23.9.2022 mennessä.
Viikko 39 ma 26.9. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla (casetehtävien purku, osallistumisvelvollisuus)
Viikko 40 Itsenäinen opiskelu
Viikko 41 ma 10.10. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla (tutustumiskäyntien purku, osallistumisvelvollisuus)
Viikko 42 Itsenäinen opiskelu
Viikko 43 ma 24.10. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla (väittely, osallistumisvelvollisuus)
Viikko 44 Erityispedagogiikan perusteet -esseen palautus 4.11.2022 mennessä

Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op
Huom! Harjoitustehtävät tarkentuvat elokuussa, jonka vuoksi ajoitussuunnitelma on alustava.
Viikko 45 ma 7.11. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikko 46 Itsenäinen opiskelu
Viikko 47 ma 21.11 klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikot 48 ma 28.11. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
(Perusopintojen kirjallisuus – moodletentti 7.12. klo 17.30–9.12.2022 klo 17.30)
Viikot 50–1 Joululoma ja itsenäinen opiskelu. Harjoitustehtävän palautus 6.1.2023 mennessä (tai opinto-oikeuden päättyessä 31.12.2022 mennessä.)

Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op
Viikko 2 ma 9.1. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikot 3–5 Itsenäinen opiskelu ja omatoiminen lukupiirityöskentely
Viikko 6 Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa -moodletentti 8.2. klo 17.30–10.2.2023 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 14.9.2022, 12.4. ja 7.6.2023)
Viikot 7–9 Itsenäinen opiskelu ja omatoiminen lukupiirityöskentely
Viikko 10 ma 6.3. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla (seminaari, osallistumisvelvollisuus

Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op
Viikko 11 Itsenäinen opiskelu
Viikko 12 ma 20.3. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikot 13 Itsenäinen opiskelu
Viikko 14 ma 3.4. klo 18-19.30 Keravan opintoryhmä lukiolla
Viikko 15 Perusopintojen kirjallisuus -moodletentti 12.4. klo 17.30–14.4.2022 klo 17.30
(muut 2 vrk:n moodletentit 14.9., 7.12.2022 ja 7.6.2023)
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä