OPS2016

Tuntijako 1.8.2016 alkaen

Tuntijako2016.pdf
Vuosiluokilla 1–6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. 7. luokat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan 1.8.2017, 8. luokat 1.8.2018 ja 9. luokat 1.8.2019. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikka ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.

Vuosiluokat 7–9 siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan 1.8.2017 alkaen. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain porrastettuna siten kuin edellä todetaan.