LP2016

Timfördelning från och med 1.8.2016

Timfördelning_2016_svenska.pdf
Läroplanen enligt de nya grunderna tas i bruk i åk 1-6 från och med 1.8.2016. Under det läsår som inleds 1.8.2016 undervisas dock i årskurs 6 istället för omgivningslära biologi och geografi samt fysik och kemi i enlighet med statsrådets förordning av 2001 (1435/2001) och den läroplan som uppgjorts i enlighet med den.

Årskurserna 7-9 övergår till den nya läroplanen läsårsvis en årskurs åt gången med början 1.8.2017. I årskurs 7 tas läroplanen i bruk 1.8.2017, i årskurs 8 1.8.2018 och i årskurs 9 1.8.2019. En läroplan som uppgjorts i enlighet med läroplansgrundernas kapitel 1-12 kan emellertid tas i bruk i alla årskurser 1.8.2016 med undantag för de föreskrifter gällande slutbedömning och betyg som ingår i kapitel 6 och de föreskrifter gällande valfrihet som ingår i kapitel 12 i läroplansgrunderna. I fråga om dessa sker ibruktagandet stegvis enligt årskurs såsom anges ovan.