Välkommen till dagvården

Småbarnspedagogikens främsta uppgift är dels att ge dagvårdsservice till familjer så att föräldrar kan förvärvsarbeta, dels att stöda föräldrarna i deras fostraruppgift och tillsammans med dem främja en balanserad utveckling av barnets personlighet. Barnet ska få känna uppskattning och glädje varje dag.

Utgående från det allmänna kulturarvet och i enlighet med barnets ålder och individuella behov skall dagvården även främja barnets fysiska, sociala och emotionella utveckling samt stöda barnets estetiska, intellektuella, etiska och religiösa fostran.

För 1-5-åringar följer dagvården en läroplan för småbarnspedagogik medan förskolan följer läroplanen för förskolan.

För barnets bästa samarbetar småbarnspedagogiken och förskoleenheterna med skolsektorn och med ett rådgivningsteam som består av specialbarnträdgårdslärare, hälsovårdare, psykolog och vid behov med socialarbetare.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä