Familjedagvård - Perhepäivähoito

Familjedagvård

Familjedagvård ett bra alternativ då man önskar en hemlik och trygg uppväxtmiljö, där barngruppen är liten. På Kimitoön finns för närvarande 11 familjedagvårdare som arbetar i sina egna hem. Barngruppen består av högst fyra heldagsbarn, vari familjedagvårdarens egna barn är inräknade. Reservvården för familjedagvårdsbarnen ordnas i daghem.

Planen för småbarnspedagogik tillämpas i familjedagvården.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hyvä vaihtoehto jos haluaa kodinomaisen ja turvallisen ympäristön,missä lapsiryhmä on pieni. Kemiönsaarella on eri puolilla kuntaa 11 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia omissa kodeissaan. Lapsiryhmään voi kuulua enintään neljä kokopäivähoidossa olevaa lasta, perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaanlukien.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa sovelletaan perhepäivähoidossa.