Småbarnspedagogik och förskola - Varhaiskasvatus ja esikoulu

Tervetuloa päivähoitoon

Varhaiskasvatuksen tärkeimmät tehtävät ovat tarjota päivähoitopalveluja perheille siten, että vanhemmat voivat käydä työssä, tukea vanhempia kasvatustehtävässään sekä yhdessä vanhempien kanssa turvata lapsen persoonallisuuden tasapainoinen kehittyminen. Lapsen tulee saada tuntea arvostusta ja iloa joka päivä.

Yleisen kulttuuriperinteen mukaisesti sekä lapsen ikä että yksilölliset tarpeet huomioiden tulee päivähoidon myös edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta.

Päivähoidossa sovelletaan 1-5 -vuotiaiden lasten osalta varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa ja vastaavasti esikoululaisten osalta seurataan esiopetuksen opetussuunnitelmaa.

Varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköt tekevät lapsen parasta ajatellen yhteistyötä opetustoimen sekä neuvolatiimin kanssa, joka koostuu erityislastentarhanopettajasta, terveydenhoitajasta, psykologista ja tarvittaessa sosiaalityöntekijästä.