Grupper -Ryhmät

Husets grupper-talon ryhmät

Vi har flera grupper i huset: dagvårdsgrupper, förskolegrupper och förmiddag-eftermiddagsgrupper (Eftis) för skolbarn.

Silva päiväkodin tiloissa on monta eri ryhmää: päivähoitoryhmiä, esikouluryhmiä seka aamu- ja iltapäivätoimintaryhmä (Eftis) koululaisille.