Leikkejä

Leikkejä kielenopetukseen

Hot or cold
Luokka ohjaa yhtä oppilasta (sanoilla kuumaa ja kylmää) etsimään piilotettua pehmolelua.

Hatchi Patchi
Yksi oppilas on etsijä, joka etsii Hatchi Patchia. Hän odottaa kauempana, kun muut päättävät kuka
on Hatchi Patchi. Muut oppilaat istuvat tuoleilla (kuten tuolileikki) ja vastaavat etsijän kysymyksiin,
esim. Mikä sinun nimesi on? Kun Hatchi Patchi löytyy, vaihtavat kaikki istumapaikkaa (myös etsijä).
Se, joka jää ilman paikkaa on seuraava etsijä.

Corners
Luokan jokaisessa kulmassa on jokin harjoiteltavan aihepiirin sana, esim. numero, kehonosa. Leikin johtaja sanoo "corners" ja oppilaat valitsevat haluamansa kulman luokasta. Leikin johtaja sanoo yhden kulmien sanoista ja ne oppilaat, jotka ovat vastaavassa kulmassa, tippuvat leikistä pois. Leikin johtaja vaihtuu ja muut leikkijät valitsevat uuden kulman. Leikistä tippuneet oppilaat voivat yhdessä sanoa valitun sanan.

Catch-leikki
Oppilaat ovat piirissä ja pehmolelu tai hernepussi kiertää joka toiselle oppilaalle. Pehmoleluja on
kaksi ja kummallakin oma sanansa. Lelut lähtevät liikkeelle vastakkaisilta puolilta ja yrittävät saada
toisen kiinni. Sana sanotaan aina kun annetaan lelu eteenpäin

Tervapata
Oppilaat ovat piirissä. Yksi kiertää oppilaiden selkien takana ja koskettaa jotakin sanoen tietyn
sanan, esim. dog. Kun hän päättää sanoa toisen sanan esim. cat, se oppilas lähtee juoksemaan
vastakkaista puolta, samoin kiertäjä. Se, joka tulee viimeisenä paikalle, on uusi kiertäjä.

Bingo

Numerot koputtaen tai esim. rytmikapuloilla/rytmimunalla
Oppilas vuorollaan koputtaa/soittaa jonkin lukumäärän. Toiset laskevat kuinka monta kertaa, vastaaja sanoo
numeron eri kielellä ja/tai näyttää sen.

Point to a coloe
Oppilaat koskettavat luokassa sitä väriä joka sanotaan.

Kärpäslätkä
Taululla tai pöydällä sanakortteja, esim. värit / numerot / tms. Luokka jaettu esim. kahteen joukkueeseen ja
ensimmäisillä jonossa on kärpäslätkät. Opettaja sanoo sanan ja se, joka on lätkäissyt ensimmäisenä
taulua oikein, saa pisteen. Voidaan tuunata Rikkinäisellä puhelimella...

Rikkinäinen puhelin
Oppilaat jaettu kahteen joukkueeseen. Opettaja sanoo jonojen viimeisille jonkin sanan. Oppilaat kuiskaavat sanan jonossa eteenpäin ja jonon ensimmäinen sanoo sen ääneen/piirtää sen taululle/läpsäisee oikeaa korttia.

Pass the secret
tarvikkeet: kortteja kahdelle ryhmälle valitusta aiheesta
Oppilaat on jaettu ryhmiin, jotka seisovat jonossa. Jokaiselle ryhmälle on kortteja ryhmän jäsenten määrä esim. numerokortit sekoitettuna 1-10. Jonon viimeinen ottaa korttipinosta ensimmäisen ja kuiskaa sen jonossa seuraavalle ja tämä taas seuraavalle. Jonon ensimmäinen kirjoittaa sen lopulta taululle. 

Colours in a bag
Oppilaat istuvat piirissä. Pussissa on värilappuja tai eri värisiä pieniä esineitä. Yksi oppilas kerrallaan nostaa pussista lapun tai esineen ja sanoo sen värin englanniksi. Kun joku toinen oppilas nostaa ja sanoo saman värin kuin joku edellinen oppilas, oppilaat vaihtavat paikkaa.

Mix the colour!
Oppilaille jaetaan päävärikortit (punainen, keltainen, sininen). Opettaja sanoo yhden välivärin englanniksi (oranssi, vihreä tai violetti). Oppilaat, joilla on kortti josta opettajan sanoma väri sekoitetaan, etsivät oppilaan, jolla on toinen tarvittava väri (punainen ja keltainen – oranssi, punainen ja sininen – violetti, keltainen ja sininen – vihreä). Jos opettaja sanoo ruskea, oppilaat muodostavat kolmen hengen ryhmiä (punainen, keltainen ja sininen).

Volume
Luetellaan numerot englanniksi yhdestä kymmeneen. Opettaja nostaa kättä sen mukaan, millä volyymilla sanoja sanotaan. Esimerkiksi alhaalta lähtee hyvin hiljaa ‘one’ ja kun opettajan käsi on ‘ten’-sanan kohdalla korkealla, sanotaan sana jo todella kovaan ääneen.

Countdown
Koko ryhmä laskee kuorossa lukusanat 1–10 englanniksi. Jokaisen lukusanan kohdalla kyykistytään vähän alemmas. Kymmenen kohdalla ollaan kyykyssä. Sitten lasketaan takaperin 10–1 englanniksi ja noustaan jokaisen lukusanan kohdalla hieman ylemmäs. Ykkösen kohdalla nostetaan kädet raketin kärjeksi pään yläpuolelle, pompataan ilmaan ja huudetaan ‘High five!’. Lähtölaskenta on nyt suoritettu!

Kaboom!
Jäätelötikuille on kirjoitettu tai piirretty sanoja; toiselle puolelle äidinkielellä ja toiselle kohdekielellä.
Tikut ovat lasissa ja oppilaat nostavat tikkuja ja saavat pisteen, jos osaavat sanoa sanan vieraalla
kielellä tai tunnistaa sen. Mukana voi olla myös KABOOM-tikkuja, jonka nostava menettää kaikki
tikkunsa.

Patsaat
Oppilaat pääsevät vuorotellen esittämään patsasta. Sovitaan kaikkien kanssa etukäteen, mitä
opittua sanaa patsaan tulee esittää; esim. numeroa, väriä, tervehdystä tms. Muut oppilaat arvaavat,
mitä väriä / numeroa, tervehdystä tms. patsas esitti. Ensin oikein arvannut pääsee esittämään
patsasta.

Atom game
Oppilaat seisovat. Opettaja sanoo, Atom! ja jonkun luvun. Oppilaat muodostavat luvun kokoisia ryhmiä. 

Back-writing
Oppilas piirtää sormella numeron parinsa selkään. Pari sanoo englanniksi, mikä numero on kyseessä. 

Buzz
Oppilaat luettelevat jonossa numeroita järjestyksessä. Sovitun numeron kohdalla (tietty numero, parillinen luku, kolmella jaollinen luku jne.) ei sanotakaan sitä numeroa vaan Buzz! 

Find your group
Tarvitaan: numerokortit tai useammat, jos isompi ryhmä
Oppilaat jaetaan ryhmiin. Jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan numero, jota ei saa näyttää muille. Ryhmäläisten tulee asettua numerojärjestykseen selvittämällä toistensa numerot kysymällä: What number do you have?/ What number?

Hot ball
tarvikkeet: pallo tai pehmolelu
Pehmeä pallo tai pehmolelu kiertää luokassa oppilaalta toiselle. Oppilaat sanoavat numeroita järjestyksessä etu- ja takaperin. Voi käyttää myös kysymiseen ja vastaamiseen. 

Lip-reading
Pari sanoo äänettömästi lukuja. Toinen pareista lukee huulilta ja sanoo englanniksi. 

Find your pair
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Valitaan jonkun aihepiirin sanat (esim. tervehdykset) ja jokaisella oppilaalle jaetaan lappu, jossa on siihen aihepiiriin liittyvä sana/lause. Kahdella oppilaalla on sama sana/lause tai toisella kysymys ja toisella vastaus. Tarkoitus on jatkaa etsintää niin kauan kunnes pari löytyy. 


Sanelu
Oppilaat kirjoittavat vihkoonsa/paperille viisi lukua alueella 1-100. Luvut sanellaan parille, joka kirjoittaa ne numeroin. Lopuksi parit tarkistavat, olivatko luvut samat.

Table tennis
Oettaja ja oppilaat tai oppilaat papreittain pomputtelevat sanoja toisilleen. Esim. one-two-three-four.

How many legs, fingers and heads
Opettaja sanoo, kuinka monta jalkaa, sormea tai päätä saa koskettaa lattiaa samaan aikaan. Pari-ryhmätyö.

Counting
Tarvikkeet: pala huopaa ja kaksi tai enemmän noppaa oppilaalle
Oppilas heittää noppia huovan päällä ja laskee laskut englanniksi paperille.

Counting against Siri
Oppilas vuorollaan sanoo iPadin Siri-avustajalle yhteen- tai vähennyslaskun. Muut yrittävät vastata ennen Siriä.

Carefully
Oppilaat ovat silmät kiinni hiljaa. Opettaja aloittaa laskemaan one. Joku oppilaista sanoo two ja seuraava three. Sama oppilas ei saa sanoa kahta numeroa peräkkäin. Jos kaksi oppilasta sanoo luvun samaan aikaan, aloitetaan alusta. 

Blind mans's buff
tarvikkeet: huivi
Yksi oppilaista seisoo piirin keskellä huivi silmillä. Sokko pyörii, pysähtyy, osoittaa sormella ja kysyy: Who are you? Osoitettu vastaa muunnellulla äänellä: I am... Sokko arvaa, kuka vastasi. Jos arvaa oikein, vastaajasta tulee sokko. 

Draw or act
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Kuvasanakortit pinoon. Jokainen oppilas vuorollaan ottaa yhden kortin. Oppilas esittää tai piirtää sanan muille, jotka arvaavat. 

Feel the object
tarvikkeet: käsiteltätään asiaan sopivia tavaroita
Opettaja kerää harjoiteltavaan aihepiiriin liittyviä esineitä ja peittää ne liinalla. Oppilas tunnustelee esinettä liinan läpi ja sanoo ääneen, mikä esine on kyseessä. 

Fruit salad
Tauluun kirjoittetaan opeteltavat hedelmät tai muut sanat. Oppilaat istuvat tuoleilla piirissä. Tuoleja on yksi vähemmän kuin leikkijöitä. Yksi oppilas seisoo keskellä ja sanoo sovittuja sanoja englanniksi. Ne oppilaat, jotka valitsivat sen sanat, vaihtavat paikkaa. Keskellä oleva yrittää ehtiä vapaaseen tuoliin. Keskellä oleva voi myös sanoa "Fruit salad", jolloin kaikki vaihtavat paikkaa. Viereiseen tuoliin ei voi istua.

I spy
Valitaan jonkun aihepiirin sanat tai tavarat (voivat olla luokassa esim. kuvina). Opettaja sanoo: I spy with my little eye something beginning with B. Oppilaat kyselevät: Is it a ball? Oikein arvannut saa miettiä seuraavan kirjaimen tai opettaja jatkaa. 

Invisible cards
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Taululle laitetaan tietyn aihepiirin sanat kuvakortteina. Kuvakorttien sanat sanotaan ensin yhdessä järjestyksessä. Tämän jälkeen opttaja ottaa yhden kortin pois ja sanat sanotaan taas järjetyksessä, myös puuttuva kortti. Tämä kortti laitetaan takaisin ja otetaan kaksi muuta pois ja taas sanotaan sanat. Viimeisellä kierroksella kaikki kuvat ovat pois ja koitetaan muistaa sanat järjestyksessä. 

Organize
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Oppilasparille jaetaan tietyn aihepiirin kuvakortit, kummalekin omat. Toinen järjestää kuvansa haluttuun järjestykseen, sanoo ne siinä järjestyksessä parilleen, joka järjestää omat kuvansa tähän järjestykseen. Sitten vaihdetaan. 

Kim's game
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Opettaja laittaa kuvasanat taululle tai pöydälle. Hän pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä ja ottaa yhden kortin pois ja kysyy: What's missing?

King of colours
Oppilaat asettuvat riviin tilassa, jossa mahtuu liikkumaan. Opettaja kääntyy selin oppilaisiin ja sanoo: Who has something yellow, take two steps). Ne joilla on keltaista siirtyvät sovin askelmäärän eteenpäin. Voittaja on se, joka tavoittaa opettajan ensin tai on edennyt vähiten.

King of words
Oppilaat asettuvat riviin tilassa, jossa mahtuu liikkumaan. Opettaja sanoo esim. Name a number. Nopein sanoja saa astua yhden askeleen. Samaa sanaa ei saa käyttää kahta kertaa. Aihepiiriä voi vaihtaa. Nopeimmin opettajan saavuttanut voittaa.

Listen and fetch
tarvikkeet: kuva- tai sanakortteja valitusta aihepiiristä
Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Kummankin ryhmän oppilaille annetaan numerot. Opettaja on piilottanut luokkaan jonkun aihepiirin sanoja, joita hän pyytää oppilaita hakemaan ohjeella: Bring me a cat, please, number two. Silloin jonon toinen lähtee etsimään kissaa. Nopein löytäjä saa jonolleen pisteen. 

Listen and stand
Opettaja sanoo tietyn aihepiirin sanoja sekaisn muiden aihepiirin sanojen kanssa. Jos oppilaat kuulevat tietyn aihepiirin sanoja, nousevat he seisomaan. 

Memory game
Sovitaan tietty aihepiiri. Yksi oppilas sanoo yhden. Toinen sanoo edellisen ja omansa. Kolmas sanoo kaksi edellistä ja omansa. Viimeisen yrittää muistaa kaikki edelliset. 

Odd one out
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Opettaja laittaa viisi kuvaa tai sanaa taululle. Oppilaat sanovat, mikä ei kuulu joukkuoon.

Pantomime
Oppilas esittää muille/parilleen jonkun sovitun aihepiirin sanoja ja toiset/toinen arvaa.

React to words
Oppilaat seisovat. Opettaja luettelee johonkin aihepiirin kuuluvia sanoja. Jos hän sanoo sanan, joka ei kuulu aihepiirin, oppilaat istuvat. 

Hamburger
Oppilaat istuvat piirissä tuoleilla. Opettaja sanoo jonkun aihepiirin sanoja esim. Who has something red. Go two chairs right. Kaikki joilla on punaista, siirtyvät kolme tuolia oikealle. Jos tuolilla istuu jo joku, hän istuu sen syliin. 

Simon says
Kapteeni käskee.

The ship is full of...
Laiva on lastattu...

Take a photo
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Opettaja on laittanut tietyn aihepiirin sanoja luokkaan. Hän pyyttä oppilaita "Take a photo of the ..., please". Oppilaat menevät kuvan luokse ja ovat ottavinaan kuvia kamerallaan. 

Week line
tarvikkeet: viikonpäivät lapuilla
Oppilaat jaetaan seitsämän hengen ryhmiin. Jokaiselle jaetaan oma viikonpäivä ja muodostavat itsestään jonon oikeassa järjestyksessä. Samaa voi tehdä kuukausilla. 

It's poisonous - Myrkkysieni
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Oppilaat jaetaan kolmen hengen ryhmiin. Oppilasryhmillä on tietyn aihepiirin kuvia/sanoja pöydällä. Yksi ryhmästä menee ulos. Muut ryhmän jäsent päättävät sillä aikaa, mikä kortti on"myrkyllinen". Kun ulkona ollut henkilö palaa, hän alkaa luetella kuvien sanoja. Kun hän sanoo myrkytetyn sanan, muut saavat sanoa: "It's poisonous". Kaikista oikein arvatuista myrkyttimistä sanoista, arvaaja saa pisteen. 

Domino
tarvikkeet: kuva-sanakortit tietystä aiheesta

Memory game
tarvikkeet: kuvat ja sanat tietystä aihepiiristä

Fishing
Tarvikkeet: kuvakortit, klemmarit, onki magneetilla
Kiinnitä kuvakortteihin klemmarit. Oppilas onkii sanan lammesta ja sanoo sen englanniksi. Vaihtoehtoisesti oppilas/opettaja sanoo sanan, jonka onkija koittaa onkia mahdollisimman nopeasti.

Fast man
Tarvikkeet: kuvakortit ja sanat tietystä aihepiiristä. 
Kuvakoriti ovat kuvapuoli oikein päin levitettynä tasolla. Sanakortit ovat pinossa pöydällä tekstipuoli alaspäin. Oppilaan pitää mahdollisimman nopeasti laittaa oikea sana ja kuva vierekkäin kääntämällä yhden kortin kerrallaan. 

Touching hands
Opettaja ohjeistaa, mitkä ruumiinosat koskettavat ja kuinka monella. Esim. Three touching hands, jolloin kolme oppilasta laittaa kätensä yhteen. 

What's in the box?
tarvikkeet: laatikko
Piirissä annetaan laatikkoa eteenpäin: There you go -> Thank you for this ...... Voidaan käyttää mihin aihepiiriin hyvänsä.

When is my turn?
tarvikkeet: hernepussi, pallo tai pehmolelu
Oppilaat istuvat piirissä. Piirissä kiertää esine musiikin soidessa. Kun musiikki loppuu, oppilas, jonka kädessä esine on sanoo jonkun sovitun aihepiirin sanan. 

Restaurant and shopping
tarvikkeet: pehmoruuat, (leikkirahat)
Leikitään ravintolaa. Osa oppilaista on ravintolapöydissä ja tilaa ruokia, jotkut toimivat tarjoilijoina. Osia vaihdetaan välillä. Ruokapöytäkeskutelusta voi tehdä valmiin pohjan pöytään tai sitten koittaa ilman. Samaa keikkiä voi leikkiä myös ilman tarjoilijaa, niin että pyydellään ruokia kotiruokapöydässä. Samalla idealla voi leikkiä myös kauppaa

Fishing net
Puolet oppilaista muodostaa piirin ja ottaa toisiaan kädestä kiinni. Musiikki soi. Verkko pitää aluksi käsiään ylhäällä. Loput on kaloja, jotka puikkelehtivat käsiään välistä verkon eteen ja taakse. Kun musiikki loppuu, verkko laskee kätensä alas ja laskee yhteen ääneen montako kalaa jäi kiinni.

Bad king
Yksi oppilas on paha kuningas. Paha kuningas ja alamaiset seisovat viivan molemmin puolin. Alamaiset sopivat tiettyyn aihepiiriin sopivan sanan, jota yhtä aikaa esittävät kuninkaalle. Jos kuningas arvaa sen, alamaisten pitää juosta karkuun. Kaikki, jotka kuningas saa kiinni, pitää jäädä hänen kätyreikseen eli kiinniottajiksi. 

Crazy person 
Tarvikkeet: A4-paperi parille
Ensimmäinen parista piirtää opettajan ohjeen mukaan pään ja venyttää kaulaa hiukan seuraavalle taitokselle, että pari osaa aloittaa oikeasta kohdasta. Kun hän on piirtänyt, hän taittaa sen osan niin, ettei pari näe. Tämän jälkeen pari piirtää esim. napaan asti ja taas taitetaan. Kun koko hahmo on piirretty, syntyy hullunkurinen tyyppi paperin avautuessa.


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä