Keitele

Opetus ja koulutus

Keiteleen peruskoulun toiminta-ajatuksena on tarjota oppilaille jatko-opintojen kannalta mahdollisimman hyvät tiedot ja taidot sekä sosiaalisesta elämästä selviämisen edellytykset.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

koulu2.jpg