Koulukuljetukset

Periaatteet

Perusopetuslaki ja koulukuljetukset - Lainsäädännöllinen tausta

Pääsääntö oppilaan oikeudesta saada koulukuljetus tai kuljettamis- ja saattoavustus on perusopetuslain 32 §:ssä, jonka mukaan perusopetuksen ja lisäopetuksen viittä kilometriä pidempi matka oikeuttaa maksuttomaan kuljetukseen tai avustukseen.

Mutta, jos viittä kilometriä lyhyempi koulumatka kuitenkin muodostuu oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Oppilaan ikä suhteutetaan matkareittiin, matkan kuntoon, luonnon olosuhteisiin ym. vastaaviin tekijöihin. Koulumatkan vaarallinen osuus, joka oikeuttaa maksuttomaan koulukuljetukseen tai saattamiseen, voi olla vaikka 100 metriä tai vaarallisen tien ylitys. Oppilaan koulukuljetusta ei ole välttämätöntä järjestää koko matkan pituudelta, vaan koulumatkaan voi sisältyä oppilaan itse kulkeman matkan osa. Koulukuljetuksen vaihtoehtona on avustus, joka maksetaan oppilasta kuljettavalle tai saattavalle henkilölle.

Koulukuljetusperiaatteet tulee tarkastaa riittävän usein, jotta oppilaiden oikeusturvan kannalta yhdenvertainen kohtelu turvataan.

Kärkölän kunnan koulukuljetusten osalta ovat voimassa seuraavat täsmennykset:

1) Maksuton koulukuljetus järjestetään esiopetukseen ja vuosiluokkien 1-2 oppilaille, kun koulumatka ylittää 3 km.
2) Mikäli oppilas hakeutuu muuhun kuin opetuksen järjestäjän osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista.
3) Koulumatkojen vaikeutta, rasittavuutta ja vaarallisuutta arvioitaessa noudatetaan Koululiitu-ohjelman antamaa indeksiä.
4) Muusta syystä maksuttoman kyydin edellytyksenä on lääkärintodistus tai vastaava ja lyhyille ajanjaksoille (alle 2 viikkoa) riittää terveydenhoitajan todistus.
5) Myös niillä oppilailla, joilla ei ole koulukuljetusoikeutta, on mahdollisuus käyttää koulukuljetusta vakiintuneen reitin varrelta maksutta, mikäli autossa on tilaa (Kärkölän kunnanhallitus 136 §/9.9.2013)
6) Oppilaalle kuljetus järjestetään väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen perusteella Kärkölän kunnan sisällä.
7) Epäselvät harkinnanvaraiset kuljetukset päättää rehtori. Esim. oppilashuollollisten tarpeiden tai tuen tarpeiden perusteella, kesken lukuvuoden tapahtuvien perhetilanteiden muutosten yms. perusteella.
8) Tämä ohjeistus täydentää seudullisia koulukuljetuksia koskevia periaatteita.
9) Ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja sitä täsmennetään tarvittaessa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä