Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto, kirjastopalvelujen osaamisala, 150 osp

:center

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen vastaa kirjastoalan ammattityöntekijän osaamista. Tutkinnon suorittanut osaa toimia joustavasti kirjaston asiointi- ja työympäristössä. Hän on taitava kirjaston asiakaspalvelija ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot asiakkaille tarjottavista sisältöpalveluista. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on erikoistuneempaa osaamista esimerkiksi kirjaston hakeutuvissa ja erityisryhmien palveluissa, kokoelmatyössä, mediakasvatuksessa, kirjaston tapahtumatuotannossa ja erikoiskirjastopalveluissa tai kirjaston viestinnässä ja markkinoinnissa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia yleisen kirjaston, tieteellisen kirjaston, erikoiskirjaston tai oppilaitoskirjaston kirjasto- ja tietopalvelutehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tieto- ja kirjastopalvelualalla tai joilla on jo alan työkokemusta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää noin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa, työssäoppimista sekä etäopiskelua.

Koulutuksen opintomaksu on 350 €.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) jossa huomioidaan mahdolliset aiemmat opinnot ja työkokemus sekä suunnitellaan koko tutkinnon sisältö. Osaaminen osoitetaan näytöissä, aidoissa työelämän tilanteissa, tutkinnon osittain. Opintojen kesto on 1-2 vuotta.

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen haetaan erillishaussa suoraan oppilaitokseen.

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto, kirjastopalvelujen osaamisala (e-perusteet):

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667906/reformi/tiedot

Koulutuksen sisältö ja opetukseen liittyvät asiat
Sari Keskimaa
koulutuspäällikkö
sari.keskimaa
(at)haapop.fi
040 868 0314