OPISKELUHYVINVOINTI

Opiskeluhyvinvointi

Haapaveden Opistolla opiskelijoiden hyvinvointia pidetään tärkeänä ja siihen panostetaan.

Haapaveden Opiston opiskeluhyvinvoinnin tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhyvinvointia tukevat palvelut ovat opiskelijoiden käytössä koko opiskelun ajan.

Opiskeluaikaan voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitaan lisätukea opiskeluun tai henkilökohtaisen elämän haasteisiin. Henkilökohtaisissa tapaamisissa neuvonnan ja ohjauksen lisäksi etsitään uusia näkökulmia ja välineitä hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi.


Panostamalla opiskelijoiden hyvinvointiin tuemme opintojen etenemistä. Tavoitteenamme on opiskeluhyvinvoinnin laaja-alainen huomioiminen ammatillisessa koulutuksessa ja toimintakulttuurissa, mm. pedagogiikassa, ohjauksessa, oppimisympäristöissä sekä hyvinvointipalveluissa. Toimintaa ohjaa Opiskeluhuoltosuunnitelma.
Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuoltoryhmät (linkki)?

Yhteisöllinen opiskelijahuolto

 • koulutuksen järjestäjän monialainen opiskeluhyvinvoinnin ohjausryhmä suunnittelee, kehittää, arvioi ja ohjaa
 • opisto nimeää edustajat yhteisölliseen opiskelijahuoltoryhmään (monialaisuus, sidosryhmät)

Yksilökohtainen opiskelijahuolto

 • yksilökohtainen opiskelijahuollon asiantuntijaryhmä
 • määrittelee opiskelijan käytettävissä olevat yksilökohtaiset opiskelijahuollolliset tukitoimet ja toteuttamistavat sekä yhteistyö opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opintojen edistämiseksi ja seuraamiseksi

Pedagogisen tuen ryhmä

 • ammatillisen kasvun ja erityisen tuen asiantuntijaryhmä
 • toimii yksittäisen opiskelijan, että opintojen (erityisen) konsultoinnin, palveluiden kehittäminen ja arviointi

Hyvinvointipalvelut

 • Opiston opiskeluhyvinvointikoordinaattori
  • opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto, ohjausta ja tukea opintojen etenemiseen
 • Yhteisökasvattaja
  • Tukea ja ohjausta harrastuksiin, asumiseen ja arjen taitoihin
 • Kuraattori
  • ohjausta ja tukea arjen sujuvuuteen ja erilaisiin opiskelun pulmatilanteisiin, kuten esimerkiksi jännittämiseen, ajanhallintaan, opinnoissa jaksamiseen ja motivaatiokysymyksiin.
 • Terveydenhoitaja, opiskeluterveydenhuolto
  • tukea ja ohjausta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä