OPPILASKUNTA

Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Puistokadun päiväkotikoulun yhteisöä. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. He valitsevat keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Jokaisesta luokasta on kaksi jäsentä hallituksessa. Päiväkodin edustus muokataan kuluvan vuoden aikana.

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteet:

  • oppilaiden osallisuuden lisääminen
  • itsenäistymisen tukeminen
  • itseluottamuksen vahvistaminen
  • neuvottelu- ja yhteistyötaitojen harjaannuttaminen
  • omatoimisuuden herättäminen
  • oppilaan vaikutusmahdollisuuksien edistäminen
  • yhteisöllisen koulukulttuurin luominen
  • aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen
Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää luokkien yhteistoimintaa ja tukea oppilaiden mahdollisuutta osallistua yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallituksen muodostavat luokkien 1.- 6.-luokkien valitsemat luottamusoppilaat, jotka valitaan luokan sisäisillä vaaleilla syyslukukauden alkaessa. (Ensimmäisen luokan edustajat tulevat mukaan hallitukseen yleensä kevätlukukauden alkaessa.) Oppilaskunnan hallituksessa toimiminen antaa jäsenille edellytykset kasvaa aktiivisiksi toimijoiksi ja tuleviksi päätöksentekijöiksi.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Koollekutsujana ovat oppilaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksista ilmoitetaan oppilaskunnan ilmoitustaululla. Hallituksen jäseniä osallistuu myös Viitaniemen alueen Lasten Parlamenttien istuntoihin 2 - 3 kertaa lukukaudessa. Oppilaskunnan hallituksen tekemien päätösten toimeenpano edellyttää niiden hyväksymistä myös henkilökuntakokouksessa tai koulun johtoryhmässä. Hallituksen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta vastaavat hallituksen jäsenet yhdessä sekä oppilaskunnan ohjaaja ja rehtori.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhteydenpitäjänä opettajien ja oppilaiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea toimia yhteishengen kohottajana kouluissa. Oppilaskunnan edustajien tehtävänä on toimia luokkansa asioiden järjestäjinä, viestinviejinä ja oppilaskunnan suunnittelemien tehtävien toteuttajina.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä