Oppilasarviointi

Perusopetuksen oppilasarviointi Jyväskylässä

assess-2372181_1920.jpgJyväskylässä on kehitetty oppilasarviointia Perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS2014) kuvaaman arviointikulttuurin pohjalta. Tavoitteena on antaa oppilaalle monipuolista suullista ja kirjallista palautetta edistymisestä sekä ohjata häntä itseään asettamaan toiminnalleen ja oppimiselleen tavoitteita sekä arvioimaan edistymistään ja osaamistaan.

Tälle sivustolle on koottu Jyväskylän arviointikulttuuriin liittyviä asioita ja materiaalia. Sivustolta löytyvät mm. ohjeita opettajalle ja rehtorille, huoltajakirjepohjia, arviointikeskusteluihin liittyviä lomakkeita, taitotasotaulukot oppiaineittain vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9, lukuvuosiarvioinnin todistuspohjia sekä itse- ja vertaisarviointimateriaalia.