1. vuosiluokka: Kummiluokkatoiminta

Kaikki Jyväskylän kaupungin koulujen eppuluokat kummiluokkina

Luontokoulun tavoitteena on viedä koululaisia mahdollisimman usein opiskelemaan asioita luontoon. Luontokoulu on tiedonhankintaa luontoa tutkien ja omia aistihavaintoja käyttäen, liikkumista luonnossa, eläytymisleikkejä ja selviytymistehtäviä oppijoiden ikä huomioiden. Pyrimme opetuksessa käyttämään mahdollisimman paljon Jyväskylän kaupungin ja sen lähialueiden tarjoamia mahdollisuuksia luonto-opetukseen. Tarkoituksena on luoda oppilaille perusopetuksesta lukioon oppimispolku luonto- ja ympäristökasvatukseen, joka auttaa ymmärtämään ihmisen osaksi luontoa ja ympäristöään. Luonto tarjoaa myös erinomaisen ympäristön ryhmätyöskentelytaitojen opiskeluun sekä ryhmänä oppimiseen.
Luontokoulun palvelut ovat kunnan opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaille ilmaista.
Luontokoulun kummiluokka -palvelu on suunnattu koulunsa aloittaville oppilaille. Uskomme koulutiensä aloittavien 7-vuotiaiden olevan kehityksessään juuri siinä vaiheessa, jossa oppilaan luontosuhde kehittyy voimakkaimmin. Näin luontokoulu pyrkii osaltaan edesauttamaan koulujen ympäristökasvatustyötä. Luontokoulu tarjoaa jokaiselle Jyväskylän kaupungin koulujen 1. luokalle mahdollisuuden ilmoittautua mukaan kummiluokkatoimintaan.

Jokaiselle kummiluokalle on varattu luontokoulun aikataulusta yksi luontokoulupäivä ja valmistelutunti. Luontokoulupäivä suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa vuodenaikaan ja koulun maastoihin sopivaksi kokonaisuudeksi.
Luontokoulupäivän pituus on 2,5 – 5 tuntia ohjelmasta riippuen. Lisäksi halukkaille luokille arvotaan toisia retkipäiviä tammikuun alussa sen mukaan paljonko luontokoulun kalenteriin jää tilaa ensimmäisten retkien varausten jälkeen.


Kummiluokkattoiminnan tavoitteet

  • Tarjota oppilaille myönteisiä luontokokemuksia ja –elämyksiä, jotka edesauttavat myönteisen luontosuhteen syntymisessä.
  • Tutustuttaa oppilas koulunsa lähiluontoon ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
  • Antaa mahdollisuus oman ympäristönsä tutkimiseen ja ihmettelemiseen.
  • Harjoitellaan lähtemään retkelle säätilan mukaisin varustein.
  • Tutustutaan ekologisiin retkieväisiin ja niiden pakkaamiseen.
  • Ensimmäisen lukuvuoden aikana olisi tarkoitus luoda oppilaille sellaiset valmuidet, jotta retkille ja koulun ulkopuolisiin kohteisiin lähteminen ja pakkaaminen onnistuu seuraavina lukuvuosina.
  • Kutsumme oppilaat mukaan Jyväskylän luontokoulun toimintaan (toiminta jatkuu kuudesluokkalaisten vesiturvallisuuskoulutuksella)!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä