Kummiluokat ja kalenteri

Kummiluokat

Kummiluokkina kaikki Jyväskylän kaupungin ensimmäiset luokat!

Luontokoulun ohjausryhmä päätti huhtikuisessa kokoontumisessa, että luontokoulun kummiluokka- palvelua jatketaan koulunsa aloittaville oppilaille. Uskomme koulutiensä aloittavien 7-vuotiaiden olevan kehityksessään juuri siinä vaiheessa, jossa oppilaan luontosuhde kehittyy voimakkaimmin. Näin luontokoulu pyrkii osaltaan edesauttamaan koulujen ympäristökasvatustyötä.

Kummiluokkattoiminnan tavoitteet

Tarjota oppilaille myönteisiä luontokokemuksia ja –elämyksiä, jotka edesauttavat myönteisen luontosuhteen syntymisessä.
Tutustuttaa oppilas koulunsa lähiluontoon ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Antaa mahdollisuus oman ympäristönsä tutkimiseen ja ihmettelemiseen.
Harjoitellaan lähtemään retkelle säätilan mukaisin varustein.
Tutustutaan ekologisiin retkieväisiin ja niiden pakkaamiseen.
Kutsumme oppilaat mukaan Jyväskylän luontokoulun toimintaan. ( toiminta jatkuu kuudesluokkalaisten vesiturvallisuuskoulutuksella)

Luontokoulu tarjoaa kummiluokilleen!

Kummiluokille on varattu luontokouluopettajan aikataulusta yksi luontokoulupäivää ja valmistelutunti. Luontokoulupäivien aiheet on esitelty alla olevassa listassa.
Luontokoulupäivä suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa vuodenaikaan ja koulun maastoihin sopivaksi kokonaisuudeksi.
Luontokoulupäivä voi olla 2,5 – 5 tuntiin, ohjelmasta riippuen.
Kuva

Mitä luontokoulu on?

Luontokoulun tavoitteena on viedä koululaisia mahdollisimman usein opiskelemaan asioita luontoon. Luontokoulu on tiedonhankintaa luontoa tutkien ja omia aistihavaintoja käyttäen, liikkumista luonnossa, eläytymisleikkejä ja selviytymistehtäviä oppijoiden ikä huomioiden. Pyrimme opetuksessa käyttämään mahdollisimman paljon Jyväskylän kaupungin ja sen lähialueiden tarjoamia mahdollisuuksia luonto-opetukseen. Tarkoituksena on luoda oppilaille perusopetuksesta lukioon oppimispolku luonto- ja ympäristökasvatukseen, joka auttaa ymmärtämään ihmisen osaksi luontoa ja ympäristöään. Luonto tarjoaa myös erinomaisen ympäristön ryhmätyöskentelytaitojen opiskeluun sekä ryhmänä oppimiseen.
Luontokoulun palvelut ovat kunnan opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaille ilmaista.

Jyväskylän luontokoulu kummiluokkaopettajaksi ilmoittautuminen!