Kummiluokat ja kalenteri

Jyväskylän luontokoulu kummiluokkaopettajaksi ilmoittautuminen!

Ilmoittautuminen kummiluokanopettajaksi! Ilmoittautuminen on täynnä!

Tämä linkki on henkilökohtainen ilmoittautuminen Jyväskylän luontokoulun kummiopettajaksi!
Ilmoittautuessasi toivomme, että esität toiveesi ensimmäisen retken ajankohdasta, mutta joulu- ja toukokuulle aloitamme aikojen varaamisen vasta luontomuseolla kummiluokkakoulutuksessa!
Kummivuoteen sisältyy yksi valmistelutunti ja kaksi retkipäivää (toinen talviretki ja toinen syys- tai kevätretki)
Ilmoittautuminen aukeaa to 8.8.2019 klo 12:10 ja se on henkilökohtainen. (Kummiluokkapaikkoja on tänä vuonna poikkeuksellisesti rajallinen määrä 42!)
Kummiluokanopettajaksi on nyt 44 ilmoittautumista, joten yritämme saada kalenteriimme mahtumaan nyt ilmoittautuneille kummiluokille yksi valmistelutunti sekä kaksi retkipäivää eri vuoden aikoihin.

Ilmoittautuminen on keskeytetty, koska tapahtuma on täynnä.

Kummiluokat

Kummiluokkina kaikki Jyväskylän kaupungin ensimmäiset luokat!

Luontokoulun ohjausryhmä päätti huhtikuisessa kokoontumisessa, että luontokoulun kummiluokka- palvelua jatketaan koulunsa aloittaville oppilaille. Uskomme koulutiensä aloittavien 7-vuotiaiden olevan kehityksessään juuri siinä vaiheessa, jossa oppilaan luontosuhde kehittyy voimakkaimmin. Näin luontokoulu pyrkii osaltaan edesauttamaan koulujen ympäristökasvatustyötä.
 

Kummiluokkattoiminnan tavoitteet

Tarjota oppilaille myönteisiä luontokokemuksia ja –elämyksiä, jotka edesauttavat myönteisen luontosuhteen syntymisessä.
Tutustuttaa oppilas koulunsa lähiluontoon ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Antaa mahdollisuus oman ympäristönsä tutkimiseen ja ihmettelemiseen.
Harjoitellaan lähtemään retkelle säätilan mukaisin varustein.
Tutustutaan ekologisiin retkieväisiin ja niiden pakkaamiseen.
Ensimmäisen lukuvuoden aikana olisi tarkoitus luoda oppilaille sellaiset valmuidet, jotta retkille ja koulun ulkopuolisiin kohteisiin lähteminen ja pakkaaminen onnistuu seuraavina lukuvuosina.
Kutsumme oppilaat mukaan Jyväskylän luontokoulun toimintaan. ( toiminta jatkuu kuudesluokkalaisten vesiturvallisuuskoulutuksella)

 

Luontokoulu tarjoaa kummiluokilleen!

Kummiluokille on varattu luontokouluopettajan aikataulusta yksi luontokoulupäivää ja valmistelutunti. Luontokoulupäivien aiheet on esitelty alla olevassa listassa.
Luontokoulupäivä suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa vuodenaikaan ja koulun maastoihin sopivaksi kokonaisuudeksi.
Luontokoulupäivä voi olla 2,5 – 5 tuntiin, ohjelmasta riippuen.
 
Kuva
   
 

Mitä luontokoulu on?

Luontokoulun tavoitteena on viedä koululaisia mahdollisimman usein opiskelemaan asioita luontoon. Luontokoulu on tiedonhankintaa luontoa tutkien ja omia aistihavaintoja käyttäen, liikkumista luonnossa, eläytymisleikkejä ja selviytymistehtäviä oppijoiden ikä huomioiden. Pyrimme opetuksessa käyttämään mahdollisimman paljon Jyväskylän kaupungin ja sen lähialueiden tarjoamia mahdollisuuksia luonto-opetukseen. Tarkoituksena on luoda oppilaille perusopetuksesta lukioon oppimispolku luonto- ja ympäristökasvatukseen, joka auttaa ymmärtämään ihmisen osaksi luontoa ja ympäristöään. Luonto tarjoaa myös erinomaisen ympäristön ryhmätyöskentelytaitojen opiskeluun sekä ryhmänä oppimiseen.
Luontokoulun palvelut ovat kunnan opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaille ilmaista.