Jyväskylän kielisuihkutusmalli osaksi HundrEd 2020 innovaatioita

Jyväskylän kaupunki 

Tiedote viestimille 25.2.2020 

Jyväskylän kielisuihkutusmalli kutsuttiin mukaan opetusalan innovaatioiden joukkoon 

Jyväskylän kaupungin esi- ja perusopetuksessa kehitetty malli varhennetun vieraan kielen opetusmenetelmästä, kielisuihkutuksesta, on kutsuttu mukaan HundrED-järjestön kokoamaan opetusmaailman innovaatioiden joukkoon. HundrED on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoite on etsiä ja jakaa opetusmaailman innovaatioita lasten varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toisen asteen opintoihin asti. Järjestö sai alkunsa Suomessa vuonna 2015 ja on toiminut maailmanlaajuisella tasolla vuodesta 2016. 

-Kielisuihkutus alkoi Jyväskylässä vuonna 2010, kun vieraiden kielten opettajankouluttajat ideoivat keinoja saada lapset innostumaan vieraista kielistä, toteaa kieli- ja kulttuuriryhmien palvelupäällikkö Pia Bärlund Jyväskylän kaupungilta yksi kielisuihkutusmallin kehittäjistä. 

Elokuussa 2016 kielisuihkutuksesta tuli osa Jyväskylän esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita, missä määritellään esiopetuksessa olevien lasten tutustuvan A1-kieliin kielisuihkutuksen välityksellä. Kielisuihkutus juhlii tänä vuonna toimintaansa järjestämällä 10-vuotisjuhlaseminaarin 17.4. Jyväskylässä.  

-Kielisuihkutuksessa esiopetuksen henkilökunta kielisuihkuttaa esiopetusikäisiä puhumalla heille vieraalla kielellä silloin, kun se luontevasti sopii lasten normaaliin arkeen, kertoo kielisuihkutuksen koordinaattori Teemu Kuutila. 

Opetussuunnitelman mukaisessa kielirikasteisessa esi- ja perusopetuksessa muun kuin suomenkielistä toimintaa tulisi olla vähintään tunti viikossa. Metodi perustuu lasten iän mukaiseen herkkyyskauteen, jolloin lapset oppivat itselleen vieraita kieliä toistamalla kuulemiaan sanoja. Oppiminen tapahtuu normaalin arjen lisäksi myös toiminnallisten leikkien ja vieraskielisten laulujen avulla. Kielisuihkutusmallia voi käyttää myös esiopetuksen ulkopuolella, ja esimerkiksi lasten vanhempia kannustetaan suihkutukseen myös kotona. 

Vaikka metodi edistää ja kannustaa oppimista, on itse kielen oppiminen toissijaista. Kielisuihkutuksen päätavoite on tarjota lapsille positiivisia kokemuksia ja herättää mielenkiintoa vieraita kieliä ja niiden oppimista kohtaan. Kielisuihkutus antaa esiopetusikäisille maistiaisia ensimmäisellä luokalla valittavista A1-kielistä, jotka ovat Jyväskylässä ranska, saksa, englanti ja venäjä. 

Lisätietoja: 
kielisuihkutuskasvatuksen koordinaattori Teemu Kuutila, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 7240 
kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palvelupäällikkö Pia Bärlund, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 4889 
Lisätietoa kielisuihkutuksesta peda.net/jyvaskyla/kielisuihkutus ja HundrEd-järjestöstä hundred.org/en