Hankkeesta kirjoitettua

Moilanen, Johanna & Sievänen, Johanna, 2017. Esiopetusta kielirikastuttamassa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 4/2017. http://www.kieliverkosto.fi/article/esiopetusta-kielirikastuttamassa/

Sievänen, Johanna 2016. Koulutusta kielisuihkutukseen. Tempus, 4/2016.S. 14-15. Tempus_elokuu2016.pdf