Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät

Työpaja 2 15.11.2019

Työpaja 1 16.00-17.00 Vetäjä Työpajan kuvaus Sali
1 Kansainvälisyyttä kulttuurikeskuksista / Cultural centres:

Best practises for adding a French, German, Russian and Swedish touch to the curriculum

Goethe-Institut Finnland, Ulrike Eichstädt / l’Institut français de Finlande, Marie-Laure Olivieri/ Nätverket Svenska nu, Oona Mertaniemi / Suomi-Venäjä-seura, Niina Sinkko (muutokset mahdollisia)

Best practises for adding a French, German, Russian and Swedish touch to the curriculum

 
2 Vauhtia Venäjä-yhteistyöhön 

TYÖPAJA ON PERUTTU!

Olga Milovidova, kansainvälisen kommunikaation dosentti, PhD, Pietarin koulun 204 apulaisrehtori

Haluaisitko aloittaa yhteistyön venäläisen koulun kanssa, muttet tiedä mistä aloittaa? Onko sinulla jo kokemusta yhteistyöstä venäläisen koulun kanssa, mutta haluaisit kehittää sitä edelleen? Haluatko löytää uusia kansainvälistymisen keinoja, jotka ovat mahdollisia maateitse ilman tarvetta lentää? Tässä työpajassa saat vinkkejä yhteistyön askeleisiin ja ideoita yhteistyön mahdollisiin teemoihin ja muotoihin. Тervetuloa – Добро пожаловать!  
3 Demokratiakasvatus kansainvälisyyden ytimessä

Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto ja Risto Sarvilinna, Jyväskylän Lyseon lukio

Kansainvälisen osaamisen ydinasioihin kuuluu demokratiataitojen opetus ja oppiminen. Työpajassa perehdytään demokratiaosaamiseen sekä opetussuunnitelman perusteiden että keskeisten kansallisten ja kansainvälisten linjausten, kehittämishankkeiden ja menetelmien/työkalujen näkökulmista. Osanottajien kokemusten ja kysymysten avulla pohditaan näkymiä parempaan demokratiaan.

 
4 Tiekartta kestävään kansainvälisyyteen – osallistu kartoitustyöhön

Koordinaattorit Laura Mäki, NEST-keskus ja Jussi Tomberg, Oulun kaupunki

Lapset ja nuoret kokevat, että ilmaston huomioiminen ja erityisesti liikkuvuus ovat keskeinen tekijä matkalla kohti kestävää kansainvälisyyttä. Miten vastata kouluissa tähän?  Voisimmeko tehdä yhteisen tiekartan ilmastoystävälliseen kansainvälisyyteen? Työpajassa kerätään konkreettisia ajatuksia, josta koostamme koulujen kestävän kansainvälisyyden käsikirjan

 
5 Monikielisyys kansainvälisyyden kulmakivenä Pia Bärlund, Jyväskylän kaupunki Työpajassa käsitellään, kuinka monikielisen työyhteisön ja koulun toimintaa voidaan kehittää kattamaan kaikki eri tasot. Työvälineenä käytetään EOL-matriisia  
6 Lavarunous monikielisyyttä ja  identiteettiä voimaannnuttavana työmenetelmänä Johanna Raimi, unkarin oman äidinkielen opettaja, tutkija Jyväskylän kaupunki/JYU 

Työpajassa tutustutaan lavarunouteen lajina ja sen mahdollisuuksiin erityisesti monikielisen pedagogiikan toteuttamisessa sekä päästään kokeilemaan käytännössä lavarunouteen pohjaavia tehtäviä. Materiaalit ovat hyvin sovellettavissa mm. vieraiden kielten, äidinkielen, oman äidinkielen sekä S2 -opetukseen.

 

 
7 Löydä kumppanikoulu kansainväliseen oppimisprojektiin - eTwinning Riikka Aminoff, Opetushallitus Haluatko löytää kumppaniluokan tai ryhmän arkipäivän opetustyöhön tukemaan oppilaiden ja lasten mahdollisuuksia yhteydenpitoon muiden maiden oppilaiden ja lasten kanssa? Työpajassa tutustumme eTwinning mahdollisuuksiin, sen tarjoamaan turvalliseen työskentely-ympäristöön ja onnistuneisiin projekteihin. eTwinning tarjoaa turvallisen verkoston, johon kuuluu 700 000 opettajaa ja varhaiskasvattajaa eri puolilta Eurooppaa ja sen lähiympäristöä.  
8 Vaikuttava kansainvälinen hanke – välineitä ja hyviä käytäntöjä Anita Varsa ja Santeri Suvanto, Opetushallitus Oletko suunnittelemassa kv-hanketta koulussasi tai päiväkodissasi tai onko teillä juuri alkanut hanke? Tule tutustumaan keinoihin jäsentää hanketoimintaa ja sen aikaansaamia muutoksia. Työpajassa hyödynnetään vaikutusketjumallia, joka auttaa konkretisoimaan hankesuunnittelua, -seurantaa ja -viestintää vaikuttavamman hankkeen aikaansaamiseksi.  
9 Kansainvälinen job shadowing opettajan itseluottamuksen ja hyvinvoinnin välineenä

Sirkka Säikkälä, Erasmus+ -ohjelma, Opetushallitus

Työskentely perustuu kansainväliseen selvitykseen täydennyskoulutushankkeista, jossa tunnistetiin menestystekijöitä ja pitkäaikaisia vaikutuksia  
10 Kaikki osallisiksi! Kielitietoiset ja monikielisyyttä tukevat käytänteet koulussa ja varhaiskasvatuksessa

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat, Tamas Szabó, Eija Aalto, JYU

 

   
11 Varhaiskasvatuksen kansainvälisyys on monenlaista

Sirpa Tenhu, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki, Tiia Pappila JYU, Nina EskolaOpetushallitus

"Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja itsensä ilmaiseminen korostuvat moninaistuvassa maailmassa. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja toisten ihmisten kunnioittamiselle ja vuorovaikutustaitojen oppimiselle." Mitä VASUn kansainvälisyys voisi tarkoittaa käytännössä ja miten lapsiryhmien eri kielet ja monikielisyys tuodaan esille päiväkodin arjessa?