Koti ja koulu voivat yhdessä tukea oppijaa

KÄYTTÄYTYMINEN

Huoltajalla on päävastuu lapsen kasvatuksesta.
Koti voi tukea oppijaa
 • opettamalla ja vaatimalla hyvää käyttäytymisestä yhdessä koulun kanssa.
 • näyttämällä aikuisen hyvää esimerkkiä.
 • pitämällä yhteyttä kouluun.

AIKATAULUT JA TÄSMÄLLISYYS

Koti voi tukea oppijaa
 • huolehtimalla oppilaan säännöllisestä koulunkäynnistä lukujärjestyksen mukaan.
 • tekemällä hakemuksen poissaolosta ennakkoon (luokanopettaja/valvoja myöntää (1-5 päivää) tai rehtori (6 päivää tai enemmän). Opettajan antamien koulutehtävien suorittamisen sopiminen kirjataan hakemukseen. Tehtävien tekemisen ohjauksesta ja oppimisen edistymisestä vastaa huoltaja oppilaan poissaolon aikana.
 • kuittaamalla koulusta tulleet myöhästymis- ja poissaoloviestit.
 • selvittämällä luvattomat poissaolot ja ryhtymällä tukitoimiin asian kuntoon saattamiseksi.

KOULUMATKAT

Koti voi tukea oppijaa
 • opettamalla ja harjoittelemalla turvallisen koulureitin kulkemista oppilaan kanssa.
 • opettamalla jalankulkijan ja polkupyöräilijän liikennesäännöt.
 • opettamalla ja valvomalla polkupyöräkypärän ja heijastimen käyttöä yhdessä koulun kanssa.
 • puuttumalla ongelmatilanteisiin (esim. kiusaaminen).

VELVOLLISUUS OSALLISTUA OPETUKSEEN

Koti voi tukea oppijaa
 • yhteisen ratkaisun löytämisessä ongelmatilanteissa; esim. osallistumalla tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kokoukseen, osallistumalla oppitunnille.
 • ilmoittamalla ennakoitavista poissaoloista opettajalle ajoissa (esim. hammaslääkärissä käynti).
 • ilmoittamalla sairauspoissaoloista sairastumispäivänä.
 • anomalla opetuksesta vapautuksen ennakkoon opettajalta ja rehtorilta. Hakemuksen opetuksesta vapauttamiseksi myöntää luokan oma opettaja/luokan ohjaaja 0-5 päiväksi.Pidemmät lomat myöntää rehtori.
  Suositellaan, että lomat pidetään koulujen loma-aikoina.

TYÖRAUHA

Koti voi tukea oppijaa
 • keskustelemalla ja olemalla kiinnostunut koulupäivästä.
 • yhteisen ratkaisun löytämisessä ongelmatilanteissa; esim. osallistumalla tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kokoukseen, osallistumalla oppitunnille.

RUOKAILU

Koti voi tukea oppijaa
 • opastamalla hyviin ruokailutapoihin yhdessä koulun kanssa.
 • toimittamalla oppilaan erikoisruokavaliota koskevan lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen koulun keittiöhenkilökunnalle.
 • ilmoittamalla muutokset erikoisruokavaliossa.

VELVOLLISUUS SUORITTAA TEHTÄVÄT TUNNOLLISESTI

Koti voi tukea oppijaa
 • järjestämällä rauhallisen paikan kotitehtävien tekemiseen.
 • tarvittaessa tehtävien tekemisen aloittamiseen ja niihin keskittymiseen ohjaamalla.
 • huolehtimalla siitä, että lapselle jää riittävä aika kotitehtävien tekemiseen.
 • kotitehtävien tekemisen valvomisella.
 • viestimällä opettajalle, mikäli oppilaan työmäärä vaikuttaa liian isolta tai liian pieneltä.
 • kuittaamalla koulusta tulleet viestit.

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ

Koti voi tukea oppijaa
 • opettamalla asiallista kännykänkäyttöä kuten virtuaalinen koskemattomuus (esim. some-kiusaaminen ja luvattomien tietojen levittäminen).
 • tiedostamalla sen, että koulu ei korvaa kouluun tuoduille arvoesineille aiheutuneita vahinkoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä