Ruusupuistossa tapahtuu

Tapahtumakalenteri

Digiloikasta digitaitoihin - Kan­sain­vä­li­nen mo­ni­lu­ku­tai­to­tut­ki­mus tie­to­yh­teis­kun­nan avain­tai­to­jen ää­rel­lä

Koulutuksen tutkimuslaitos järjestää kansainvälisen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun arviointitutkimuksen (ICILS 2018) tulosten julkistamistilaisuuden tiistaina 5.11.2019 klo 12.00. Tilaisuus on seurattavissa myös internetistä.

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/10/digiloikasta-digitaitoihin-2013-kansainvalinen-monilukutaitotutkimus-tietoyhteiskunnan-avaintaitojen-aarella