POMM1005 Integroivat oppimiskokonaisuudet 4 op

POMM1005 Integroivat oppimiskokonaisuudet 4 op

Osaamistavoitteet opintojaksolla


Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää integroivien oppimiskokonaisuuksien luonteen perusopetuksessa
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusryhmänsä integroivat oppimiskokonaisuudet tavoitteet ja sisällöt huomioiden.

Sisältö

Integroivissa oppimiskokonaisuuksissa on aina mukana useamman oppiaineen näkökulmat, ja käsiteltävissä oppimiskokonaisuuksissa toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Opintojaksolla lähestytään oppimiskokonaisuuksia ns. ilmiölähtöisesti.

Opintojaksolla suunnitellaan esimerkiksi oppimiskokonaisuuksien opetusta kouluun, ja suunnitelman sisältöineen voi suunnata itseä kiinnostaviin ilmiöihin ja oppimiskokonaisuuksiin.

Opintojakso toteutuu vuosittain eritavoin, ja kunkin vuoden toteutustavat löytyvät lukuvuosikohtaisesta alasivuilta ja SISUsta opintojakson sivuilta.

Luento oppiaineiden integroinnista, opetuksen eheyttämisesta ja ilmiölähtöisestä oppimisesta

Orientoituaksesi integroivien oppimiskokonaisuuksien opiskeluun voit katsoa aiheeseen liittyvän luennon oppiaineiden integroinnista, opetuksen eheyttämisestä ja ilmiö(lähtöisestä)oppimisesta, avain pom-johdanto (luento pidetty POM-johdannon kurssilla syksyllä 2017). Luennon diat löydät liitteestä

Liitteet:

Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöisyys: Luokanopettajan mahdollisuudet edistää kokonaisvaltaista oppimista (Kainulainen 24.9.2020)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä