Miten tuotosta hyödynnetään ja vakiinnutetaan osaksi yksikön toimintaa tai laajemmalti yliopistossa ja sen ulkopuolella?

Opettajankoulutuksessa (perustutkinto- ja täydennyskoulutus) Peda.netiä hyödynnetään yhä enemmän myös monimuoto-opetuksessa eri kurssien oppimisympäristönä. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan koko laitoksen henkilöstön osaamista ja vakiinnuttamaan Peda.net opettajien ja samalla myös heidän opiskelijaryhmien sekä ammatillisten vertaisryhmien työskentely-ympäristöksi, jolloin OmanTilan sisällöt seuraavat opettajia ja oppijoita PLE:n hengessä, heidän niin halutessaan, läpi koko elämän ja elämänlaajuisen oppimisen prosessin.

Hankkeeseen osallistuvien pilottiryhmien kokemusten ja niistä rakentuvien hyvien käytänteiden kautta PLE-ajatteluun pohjautuvaa Peda.netin käyttöä jalkautetaan myös opettajankoulutuslaitoksen muihin opiskelijaryhmiin. Hankkeessa ovat mukana eri oppiaineissa ja eri koulutuslinjoillakin toimivat opettajankouluttajat, joten uskomme myös siitä syystä syntyvän laajempaakin Peda.net-palvelun käytön siirtovaikutusta koko opettajankoulutukseen.

Peda.netin kanssa tehtävä kehittelytyö antaa avaimia myös opettajaksi kasvun oppimisprosessin kuvaukseen. Opettajaksi kasvun kuvausta on pidetty ja pidetään merkityksellisenä opettajankoulutuksessa, mutta toimivia, motivoivia, luontevia, jatkuvaan oppimisprosessin kuvaukseen käytettäviä konsepteja saati ympäristöjä ei ole saatu tähän mennessä rakennetuksi aikaisempien portfoliomallien tai oppimisympäristöjen myötä.

Sekä perus- että täydennyskoulutuksessa ollaan huomattu myös suurta tarvetta videoiden monipuoliselle hyödyntämiselle oppimisessa. Tällä hetkellä Peda.net ei itsessään tue riittävästi videosisältöjen käyttöä oppimisessa, sillä Peda.net-palvelussa ei ole mediaserveriä, joka mahdollistaisi videoiden tallentamisen palveluun. Opiskelijat ja opettajat joutuvat käyttämään kolmannen osapuolen palveluja, kuten YouTubea tai Vimeota, mikä tuo sekä ongelmia että muodostaa käyttäjäehtojensa vuoksi suoranaisen esteen tallentaa ja käyttää joidenkin oppimistilanteiden videoita niiden videostreamauspalvelua hyödyntäen.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä