Mikä on hankkeen pedagoginen innovaatio ja miten sen onnistumista seurataan ja arvioidaan

More Peda -hankkeeninnovaatio on hyödyntää Peda.net-palvelua oppijalähtöisesti ja eli sen alkuperäisen käyttötarkoituksen ja kehitystyön perustana olleen PLE-ideologian (PLE, personal learning environment) mukaisesti. Tavoitteena on auttaa opettajaa ja opiskelijaa rakentamaan ympäristöä hänen pedagogiseksi, oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevaksi työkaluksi.

Vasten alkuperäistä uuden Peda.net-palvelun käyttötarkoitusta sitä käytetään yliopisto-opiskelussakin pitkälti opettajan oppimisen hallintatyökaluna, LMS:nä (Learning Management System), vaikka palvelu on kehitetty oppijalähtöiseksi, henkilökohtaisista oppimisympäristöistä rakentuviksi oppimisen verkostoiksi. Pyrimme käyttökokemustemme ja -tarpeidemme kautta myös kehittämään ja haastamaan Peda.netia oppimisympäristönä nimenomaan sen alkuperäisestä lähtökohdasta käsin.

Tavoitteenamme on kehittää monimuotoisen ryhmäopetuksen käytänteitä sekä käytänteitä siihen, miten jokainen koulutettava rakentaa opintojensa aikana henkilökohtaista virtuaalista oppimistilaa, kuvausta opettajaksi kasvustaan ja asiantuntijuutensa kehittymisestään sekä oppimisestaan. Tässä hankkeessa kehitetään edelleen sekä kurssitasoista monimuotoista oppimisympäristöä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus ajan hermolle -koulutuksessa että opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimisen ympäristöjen (PLE) rakentamista. Tämä vaatii myös opettajankoulutuslaitoksen opettajilta Peda.net-palvelun osaamista ja pedagogista hallintaa. Tähän heistä monet tarvitsevat tukea ja vieritukeen perustuvaa koulusta, jonka hanke myös mahdollistaa. Kehitystyöllä luodaan uusia, innovatiivisia käytänteitä opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutukseen kaikilla koulutuslinjoilla (luokan-, aineen- ja erityisopettajakoulutuksessa) hyödyntäen muun muassa OKL:n opiskelijoiden Peda.net-osaamista sekä laajemminkin heidän tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksiaan.

Arviointi ja seuraaminen:

Hankkeen onnistumista seurataan mukana olevien opiskelijoiden ja opettajien käyttäjäpalautteiden perusteella. Kerättävää palautetta verrataan aiemmin kerättyihin opiskelijoiden ja täydennyskoulutettavien palautteisiin ja analysoidaan näin Peda.netin toimivuutta oppimisalustana ja saadaan arvokasta tietoa, mikä Peda.netissä oppimisalustana on koulutettavien näkökulmasta toiminut ja mitä pitäisi vielä jatkossa kehittää. Samalla kerätään palautetta OmanTilan (PLEn) rakentelun ohjauskäytänteistä ja niiden toimivuudesta.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä