Mitä hankkeessa saadaan konkreettisesti aikaan

Monimuoto-oppimiseen, verkostoitumiseen ja oppijoiden osallistamiseen perustuva hankkeemme vastaa yleisemminkin opettajankoulutuksen tavoitteita. Perustutkintokoulutuksessa on siirrytty monilla kursseilla käyttämään Peda.netia, ja kontaktiopetuksen osuus itseisarvoisena oppimistapana on vähentynyt. Peda.netin käyttö opettajan ammatillisen osaamisen osoittajana ja lisääjänä on opettajankoulutuksen keskiössä. Rakentamalla Peda.netille keskeistä roolia koulutettavien oppimista ja opettajana kasvua tukevana työkaluna, mahdollistamme digitalisaation kehittymistä myös luontevana osana opettajan työtä.

Hankkeemme päämäärät toteuttavat hienosti myös yliopiston strategian painopistealueita “oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt” ja “informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa”. Myös seuraavat yliopiston koulutukselleen asettamat tavoitteet toteutuvat hankkeessa erinomaisesti:

Teknologisesti tuetut pedagogiset ratkaisut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja elinikäisen oppimisen.
Yliopisto on Suomen vahvin ja monipuolisin aikuiskouluttaja.
Tehokas ohjaus ja työelämäyhteistyö parantavat valmistuneiden työllistyvyyttä.

Mitä hankkeessa saadaan konkreettisesti aikaan (toimintasuunnitelma pedagogiikan kehittämiseksi ja tuotos)?

Hankkeessa pilotoidaan Peda.netin oppijalähtöistä käyttöä ja oman, ammatillista kasvua ja kehittymistä tukevan “PLE-tilan” rakentamista opettajankoulutuksessa luokan-, erityis- ja aineenopettajakoulutuksessa, esimerkiksi kahden eri vuosikurssin opettajankoulutuksen kotiryhmän kanssa (erityis- ja luokanopettajaopiskelijoita) sekä suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan opetuksessa niin perustutkinto- kuin täydennyskoulutuksessa. Oppijan autonomia, toimijuus ja vastuu omasta oppimisestaan nostetaan pedagogiseen keskiöön ja korostetaan formaalien oppimisen rinnalla myös non- ja informaalin oppimisen merkitystä ja sen näkyväksi tekemistä Peda.net-palvelun (OmaTila) avulla.
Samalla vierikoulutetaan ja tuetaan opettajankouluttajia heidän omakohtaisessa digitaalisessa kehittymis- ja ohjaustyössään Peda.netin käyttäjinä. Kouluttajina toimivat myös opettajaopiskelijat, jolloin he saavat ohjausvalmiuksia myös tulevaa työelämäänsä varten.
Ollaan valmiina pilotoimaan ja luvataan haastaa tarpeidemme kautta Peda.netin ja IT-palvelujen henkilöstöä kehittämään Peda.net-palveluun Moniviestimelle rajapintaa, mikä mahdollistaisi Moniviestimen mediaserverin käytön suoraan Peda.netin kautta yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Toivottavasti tämä pilotti loisi myös uusia liiketoimintamalleja sekä mahdollisuuksia ja edellytyksiä Moniviestimen laajemmallekin käytölle Peda.netin videostreamauspalveluna.
Kehitään Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus ajan hermolla -koulutuksen Peda.net-oppimisumpäristöä entistä joustavammaksi ja monipuolisemmaksi oppimisympäristöksi muun muassa videomateriaalin avulla, ja pyritään hyödyntämään kehittyvää sivustoa ja sen materiaaleja myös luokan-, erityis- ja aineenopettajien perustutkintokoulutuksessa.
Haluammekin nyt panostaa lisää Peda.netin toiminnallisuuteen ja joustavuuteen monimuotoisena koulutusympäristönä. Tavoitteena on laajentaa ymmärrystä Peda.netin käytettävyydestä, jotta saisimme sen vastaamaan paremmin monimuotokoulutuksen tarpeisiin: koulutettavien itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden lisäämiseen ja vastuuttamiseen, objektien siirtojen ja muuntelun sekä kopioinnin helpottamiseen. Aiomme rakentaa lisää opiskelijoiden oppimista tukevia elementtejä ja tuottaa sisältöjä sekä jäsentää oppimisalustaa sen käytettävyyden lisäämiseksi. Kehittämistyö tehdään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tavoitteenamme on myös kehittää edelleen opettajankoulutuksen PLE-ajattelua siten, että koulutettavamme perus- ja täydennyskoulutuksessa lähtevät systemaattisemmin rakentamaan henkilökohtaisia oppimisympäristöjään Peda.net-palvelun OmaanTilaan.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä