Multian-keikka (Digisepät & MultiLete-18)

Projektin organisointia

Edustuksellinen johtoryhmä eli Ville, Annu, Iida ja Erika, jolla prosessin vetovastuu:
Valtauksen organisointi
Aikataulutus ja työskentelyn eteneminen
Kuinka toiminta on yhteisöllistä?
Miten hyödynnetään teknologiaa?
Miten aikataulutetaan verkkomateriaalin tekeminen?

Oppilaiden jakaminen ryhmiin (mennäänkö luokittain vai miten?)

Tuleeko oppilaille ennakkomateriaalia? Mitä? Miten työstetään?

Mitä pitää tietää nyt? Miten se tieto saadaan? Ketkä lähtevät työstämään mitäkin? Jakaudutaan ryhmiin tämän mukaan. 

Pelillisyys: pakohuone, mysteerit...

Seuraavaan kertaan 7.3. mennessä jakaannutaan ryhmiin luokka-asteittain, vaikka luokka ei olekaan välttämättä lopullinen työskentelyn kohde.

Oppimiskokonaisuuden osaamistavoitteet

Mukana olevissa oppiaineissa tavoitteena on:

Historiassa ja yhteiskuntaopissa
 • osaa laatia oppimistehtäviä historiallisen tiedon luonteen opiskeluun
 • osaa laatia tutkivan oppimisen mukaisia prosesseja historian/yhteiskuntaopin opiskeluun
Katsomusaineessa
 • tunnistaa uskontojen ja erilaisten maailmankatsomusten vaikutuksen yksilön ja yhteiskunnan elämässä
 • ymmärtää perusopetuksen uskonnon oppiaineen monipuoliseen uskonnolliseen ja katsomukselliseen sivistykseen tähtäävät tavoitteet ja sisällöt
 • ymmärtää elämänkatsomustiedon eettiset ja monitieteelliset lähtökohdat ja sisällöt
 • on saanut valmiuksia erilaisuuden kohtaamiseen ja kunnioittamiseen
 • on selvillä kulttuurin ja ajankuvan historiallisesta olemuksellisuudesta.

Suomen kielessä ja kirjallisuudessa
 • ymmärtää kielen merkityksen (monilukutaidon) eri oppiaineissa ja niitä yhdistävänä tekijänä
 • osaa luoda ja ohjata monilukutaitoa kehittäviä oppimisprosesseja.

Tämän projektin tehtyään opiskelija:

 • osaa luoda, ohjata ja arvioida ilmiölähtöisiä, tutkivaa otetta, pelillisyyttä ja elämyksellisyyttä hyödyntäviä oppimisprosesseja
 • osaa laatia verkko-oppimateriaalia ilmiöoppimiseen

 • ymmärtää eri oppiaineiden merkityksen ja mahdollisuudet eri oppisisältöjen integroinnissa
 • ymmärtää projektissa mukana olevien oppiaineiden luonteen ja tavoitteet perusopetuksessa sekä oppilaan kasvun ja kehityksen tukemisessa, esimerkiksi oppijan toimijuuden ja kriittisen ajattelun tukemisessa
 • osaa hyödyntää eri oppiaineiden mahdollisuudet ryhmän yhteisöllisyyden rakentamisessa
 • osaa hyödyntää teknologiaa oppimisprosessin tukemisessa.
Mitä haluamme oppia?!

Työskentelyaikataulumme:

Vko Aika Toiminta Muuta huomioitavaa
7 to 14.2. klo 8.30 - 10 Projektin aloitus  
8 ma 18.2. klo 16.00 - 18 Monilukutaidon ytimessä (Johanna vetää)  
8 to 21.2. klo 8.30 - 10 (Riitta vetää)  
8 varatapaaminen?  tiimit työskentelevät itsenäisesti  
9 tiimit työskentelevät itsenäisesti
10 to 7.3. klo 10.00 - 11.45 Kokoontuminen Ruuspuiston 2. kerroksen aulaan  
10 to 7.3. klo 12.30 - 14    
11 to 14.3. klo 10.15 - 12    
12 ma 18.3. klo 7.30? alkaen valtauspäivä
13 ma 25.3. klo 10.15 - 12 Projektin/valtauspäivän kokemusten purku  
 14 ma 1.4. klo 16.00 - 17.30 Oppimateriaalien tuottamisesta ja tutkimisesta  
 18  to 2.5. klo 14.15 - 16 Projektin päätös (jolloin verkko-oppimateriaalikin valmiina)  
  pe 17.5. Oppimateriaalien sekä itse- ja vertaisarviointien kalmanraja

Projektisuunnitelmamme

Projektisuunnitelma koostuu osista, joista tyypillisimpiä ovat seuraavat (Kymäläinen ym. 2016: Opas proejktityöskentelyyn):

 1. Tausta: Multian koulun toiveet + opeopintojen järjestäminen kotiryhmille
 2. Tavoitteet: ks. projektin osaamistavoittet
 3. Toteutus, jolla tavoitteet saavutetaan (valittu viitekehys, konsepti, aineisto,tehtävät, menetelmät): kouluvaltaus Multialle + verkko-oppimateriaalin laatiminen + teknologian hyödyntäminen + yhteisöllinen toiminta
 4. Aikataulu: valtaus 18.3., ennakkovalmistelu & jälkityöstö
 5. Tuotokset: valtaus ja verkko-oppimateriaali
 6. Toteuttajat ja sidosryhmät (verkosto); sitoutuminen:
 7. Budjetti, resurssit ja rahoitus: Multian koulu maksaa matkat ja tarjoaa ateriat
 8. Tiedotus, julkaiseminen ja käytäntöön vieminen: Peda.net-sivusto, julkinen oppimateriaali
 9. Riskit ja niiden hallinta:
 10. Lähteet:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä