Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka -koulutusmalli

Jyväskylän yliopiston KiMo-koulutusmalli valmentaa monikieliseen ja -kulttuuriseen opetukseen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, sillä koulutus toteutetaan laitosrajat ylittävänä varhaiskasvatuksen sekä luokan- ja aineenopettajaopiskelijoiden yhteistyönä.

Opinnoissa tutkitaan ja ratkotaan aitoja ja ajankohtaisia monikielisen ja -kulttuurisen oppimisympäristön kehittämishaasteita yhteistyössä mm. varhais- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen, vanhempien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Näin opinnoissa pyritään vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta tarkastellaan resurssina, joka syventää ja merkityksellistää kaikkien oppijoiden oppimisprosessia. Opinnoissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tiedonalojen rajat ylittäviä, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia, joissa oppijat voivat hyödyntää omia kieli- ja kulttuuriresurssejaan sekä rakentaa omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiään. Lisäksi tuetaan kielen ja sisältöjen rinnakkaista oppimista vuorovaikutuksessa sekä kaikkien oppijoiden tasavertaista toimijuutta.

KiMo-kotiryhmässä murretaan perinteisiä koulutuksen raja-aitoja ja työskennellään säännöllisesti yhteistyössä varhaiskasvatuksen, luokanopettajaopiskelijoiden ja aineenopettajaopiskelijoiden kesken. Omaa opettajuutta rakennetaan tutkivalla otteella ja yhteisöllisesti. Koulutusta ohjaavat opiskelijoiden oma aktiivisuus, toimijuus ja kiinnostuksen kohteet. Teoria ja käytäntö yhdistyvät, kun arkisia ilmiöitä tutkitaan ja käsitteellistetään. KiMo-koulutusmallia myös tutkitaan.

Valmistuttuaan KiMolaisilla on monipuolinen näkemys monikielisyyspedagogiikasta ja monikielisen ja -kulttuurisen toimintakulttuurin rakentamisesta sekä valmiuksia toimia suunnannäyttäjinä ja mentoreina oman yhteisönsä moniammatillisessa kehittämisessä kaikkien osallisuutta tukevaksi oppimisympäristöksi.


KiMo toteutuu tiiviissä yhteistyössä yli laitos- ja tiedekuntarajojen.

KiMo-opettajat lukuvuonna 2020-2021

KiMo:sta julkaistu 

Eija Aalto, Merja Koivula, Kristiina Skinnari & Tamás Péter Szabó (2018). KiMo valmentaa opiskelijoita monikielisessä yhtenäiskoulussa työskentelemiseen. Ruusupuiston kärkiuutiset. Saatavilla: https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2018/1

Josephine Moate & Tamás Péter Szabó (2018). Mapping a language aware educational landscape. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2018/mapping-a-language-aware-educational-landscape


Koferenssiesityksiä KiMo:sta

Skinnari Kristiina, Szabó Tamás Péter, Aalto Eija, Pappila Tiia, Pitkänen
Sanna-Leena. Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka (KiMo): uuden opettajankoulutuksen perusteet ja toteuttamisen haasteet. LINGUAPEDA 2019. Helsinki, Suomi, 18.5.2019


Szabó Tamás Péter. Increasing multilingualism in Finnish schoolscapes: challenges and opportunities in the renewal of teacher education. The big picture: repertori linguistici – Mehrsprachigkeit einmal anders. Bolzano, Italia, 17.5.2019

Skinnari Kristiina, Szabó Tamás Péter. Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka (KiMo): tavoitteet ja asiantuntijuus. Opettajien koulutus. Jyväskylä, Suomi, 5.11.2018

Skinnari Kristiina, Szabó Tamás Péter, Aalto Eija, Koivula Merja, Pitkänen Sanna-Leena . The foundations and challenges of implementing Language Aware Multilingual Pedagogy. AFinLA syyssymposium 2018. Joensuu, Suomi, 10.10.2018

Moate Josephine, Szabó Tamás Péter. Monikielinen pedagogiikka. Kielikampuksen pedagogiset pullakahvit. Jyväskylä, Suomi, 25.4.2018

Szabó Tamás Péter, Moate Josephine. Towards language aware education in Finland: a curriculum perspective. Curriculum as a tool, not just a rule: an in-service training event for Indian teacher educators. Jyväskylä, Suomi, 16.3.2018

Szabó Tamás Péter. Children’s language ideologies in kindergartens and elementary schools: implications for language aware language pedagogy. Ainedidaktiikan symposium. Jyväskylä, Suomi, 9.2.2018

Szabó Tamás Péter, Moate Josephine. KiMo: kielitietoisuus ja monikielisyys opettajakoulutuksessa -työpaja. Ainedidaktiikan symposium. Jyväskylä, Suomi, 8.2.2018

Szabó Tamás Péter, Moate Josephine. Towards language aware education in Finland. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 30.11.2017

Moate Josephine, Szabó Tamás Péter. Mapping a language aware educational landscape. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 30.11.2017

Moate Josephine, Szabó Tamás Péter. Uutta Jyväskylän yliopistossa: Kielitietoinen monikielisyyttä tukeva pedagogiikka yhteisenä suuntautumisvaihtoehtona varhaiskasvatuksessa, luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa! Kasvatus- ja opetusalan suurtapahtuma KEOS2017. Jyväskylä, Suomi, 25.11.2017


0 kommenttia

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä