ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)

Ajankohtaista

Tämän opintojakson korvaa jatkossa syksyn 2020 uuden opetussuunnitelman mukainen kurssi ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet. Uudelle opintojaksolle ilmoittaudutaan Sisussa ja oppimisympäristö on Moodle.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa.

Sisältö: paikalliset tietojärjestelmät, käyttöjärjestelmät ja perusohjelmistot, virukset ja tietoturva, internet, sosiaalinen media, käyttäytymissäännöt verkossa, yksityisyys ja immateriaalioikeuksien alkeet, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, tiedostojen jakaminen verkossa, blogit ja wikit

Osaamistavoitteet

  • Windows-käyttöjärjestelmän perustoimintojen hallinta
  • Paikallisten tietojärjestelmien tuntemus ja hallinta
  • Tekstinkäsittelyn hallinta tutkielmien kirjoittajan näkökulmasta
  • Esitysgrafiikan hallinta tutkielmien kirjoittajan ja seminaariesiintyjän näkökulmasta
  • Perustietojen hallinta Internet-palveluista, netiketistä ja tietoturvasta
  • Kuvankäsittelyn perusteiden hallinta
  • Taulukkolaskennan perusteiden hallinta
  • Tiedostojen verkossa jakamisen hallinta
  • Yksinkertaisen blogi- tai wiki-sivun julkaisemisen osaaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä