ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)

Osaamistavoitteet

  • Windows-käyttöjärjestelmän perustoimintojen hallinta
  • Paikallisten tietojärjestelmien tuntemus ja hallinta
  • Tekstinkäsittelyn hallinta tutkielmien kirjoittajan näkökulmasta
  • Esitysgrafiikan hallinta tutkielmien kirjoittajan ja seminaariesiintyjän näkökulmasta
  • Perustietojen hallinta Internet-palveluista, netiketistä ja tietoturvasta
  • Kuvankäsittelyn perusteiden hallinta
  • Taulukkolaskennan perusteiden hallinta
  • Tiedostojen verkossa jakamisen hallinta
  • Yksinkertaisen blogi- tai wiki-sivun julkaisemisen osaaminen