ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)

Ajankohtaista

Kesäkurssi alkaa 3.6. ja se suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Kesäkurssilla ei järjestetä ohjausryhmiä.

Kurssialueen liittymisavain toimitetaan Korpissa ilmoittautuneille sähköpostilla aloitusluentoon mennessä.

Kurssi suoritetaan tekemällä ja palauttamalla harjoitustehtävät kurssin oppimisympäristöön.

Harjoitustehtävien ohjausta järjestetään Korpissa ilmoitettuina aikoina. Ohjauksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti etäopintoina syys- ja kevätlukukaudella.