ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)

Ajankohtaista

Kevään 2019 kurssi alkaa aloitusluennolla 17.1. klo 10.15 Ag Auditorio 1. Luento tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin oppimisympäristössä.

Kurssialueen liittymisavain toimitetaan Korpissa ilmoittautuneille sähköpostilla aloitusluentoon mennessä.

Kurssi suoritetaan tekemällä ja palauttamalla harjoitustehtävät kurssin oppimisympäristöön.

Harjoitustehtävien ohjausta järjestetään Korpissa ilmoitettuina aikoina. Ohjauksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti etäopintoina syys- ja kevätlukukaudella.