ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2 op)

Ajankohtaista

Kurssi suoritetaan tekemällä ja palauttamalla harjoitustehtävät kurssin oppimisympäristöön.

Harjoitustehtävien ohjausta järjestetään Korpissa ilmoitettuina aikoina. Ohjauksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti etäopintoina syys- ja kevätlukukaudella.