Kuvan kääntäminen ja rajaus

Kuvan kääntäminen

Kuvan kääntäminen on mahdollista valikon kohdan Image, jonka takaa löytyy erilaisia vaihtoehtoja kääntämiselle:

  • Flip Vertical - Kääntäminen peilikuvaksi pystyakselin ympärityö
  • Flip Horizontal - kääntäminen peilikuvaksi vaaka-akselin ympäri
  • Rotate 90 Clockwise - käännä 90 astetta oikealle
  • Rotate 90 Counter-Clockwise - käännä 90 astetta vasemmalle
  • Rotate 180

Joskus on tarpeen kääntää kuvaa jokin tietty astemäärä, esimerkiksi kun halutaan oikaista rakennus tai vaikkapa maiseman horisontti vaakatasoon. Tämä onnistuu valikkokomennolla Layers > Rotate/Zoom.

Kuvan rajaus

Kuvan rajaus tapahtuu valitsemalla kuvasta osa ja rajaamalla kuva uudelleen niin, että kuva-ala muuttuu valitun osan mukaiseksi. (Kuva voitaisiin rajata uudelleen siis myös muokkaamalla kuva-alaa pienemmäksi valikkokomennolla Image > Canvas Size.)

Kuvan osan valinta tapahtuu Rectangle Select -työkalulla . Kun työkalu on valittu työkaluvalikosta, sitä käytetään kuvassa seuraavasti:

  • Painetaan hiiren vasen painike alas halutun valinta-alueen vasemmassa ylänurkassa.
  • Siirretään hiirtä vasen painike alaspainettuna kohti alueen oikeaa alanurkkaa.
  • Kun valinta-alue näyttää sopivalta, irrotetaan hiiren vasen painike.

Syntyvää rajausta voi vielä muokata valitsemalla työkaluvaikosta Move Selection -työkalu , jolloin voit vielä

  • siirtää koko valintaa toiseen kohtaa kuvassa tarttumalla hiiren kursorilla jonnekin valinta-alueen keskelle ja raahaamalla
  • tarttumalla johonkin valinta-alueen kulmassa olevaan ympyrään tai sivulla olevaan neliöön ja liikuttamalla sen avulla valinta-alueen rajausta

Kuvan rajaamiseksi valitaan vielä Image > Crop to Selection tai Ctrl + Shift + X.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä