Eettiset periaatteet

Hyvän tieteellisen käytännön periaatteet

Eettisesti hyväksyttävä ja luotettava tutkimus noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Keskeistä on rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus, eettiset tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät, avoimuus ja vastuullinen tiedeviestintä, asianmukaiset viittaukset muiden tutkijoiden työhön, tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen laatu, asianmukaiset tutkimusluvat, selvät tutkijan vastuut ja velvollisuudet, rahoitusyhteyksien ja muiden sidonnaisuksien selkeä esittely.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksiin kannattaa tutustua tarkemmin dokumentista Hyvä tieteellinen käytäntö.

Plagiaatintunnistus Urkund-järjestelmässä

Sekä kandidaatintutkielmat että pro gradu -tutkielmat käsitellään Urkund-järjestelmässä. Ohjaaja ohjeistaa opiskelijaa lähettämään tutkielmansa järjestelmään ja saa tarkastusraportin järjestelmästä. Tulosten perusteella ohjaaja arvioi, onko syytä selvittää tarkemmin, onko työssä plagioitu muiden tuottamaa materiaalia.

Oman työn lähettäminen Urkund-järjestelmään on opiskelijan oman oikeusturvan kannalta hyvä asia, sillä näin opiskelija varmistaa, että hänen omaa työtään ei voida plagioida.

Yliopiston ohjeet Urkund-järjestelmän käytöstä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä