Henkilökunta

Koulun hallinto

Rehtori  Arto Juntunen

Apulaisrehtori Mika Sirkka

Koulusihteeri Terttu Lahtela

Yleisopetus luokat 1.-6.


Grönstrand Satu, englanti
Kauppinen Liisa, luokanopettaja 3. A lk
Kumpulainen Sari, englanti/ ruotsi
Kärnä Mari, luokanopettaja 5.-6-B lk
Laakso Jarmo, luokanopettaja 5.A lk
Liias Liisa, luokanopettaja 2.lk
Långström Sanna, luokanopettaja 4.lk
Saarela Merja, luokanopettaja 3.B. lk
Voutila Essi 6.A lk
Yli-Honkola Marika, luokanopettaja 1. lk


Yleisopetus luokat 7. - 9.

Castrén Petri, poikien liikunta ja terveystieto
Eskelinen Johanna, äidinkieli ja kirjallisuus
Levomäki Katja, biologia ja maantieto
Lehmussaari Ari, tekninen työ
Miettinen Matti, matematiikka, fysiikka

Mustalampi Päivi, matematiikka, fysiikka ja kemia
Paappanen Mikko, historia, yhteiskuntaoppi, maantieto , luokanvalvoja 9.A
Pienmäki Sanna, oppilaanohjaus
Pohjola Lisa, ruotsi, luokanvalvoja 9.B
Saarikko Sirpa, englanti ja ruotsi, 
Sankari Eeva, uskonto, 
Sillanpää Virpi, kotitalous, 
Silvasti Ulpu, tyttöjen liikunta ja terveystieto, luokanvalvoja 9.C
Sirkka Mari, matematiikka,fysiikka ja kemia
Tuominen Markus, musiikki, luokavalvoja 8.B
Varjus Taina, kuvataide, tekstiilityö
Vuori Mika, uskonto, historia ja yhteiskuntaoppi

Erityisopetus

Hänninen Tarja, laaja-alainen ja konsultoiva erityiopetus
Koskela Virpi, erityisopetus

Lehmussaari Ulla, erityisopetus
Makkonen-Rossi H
anna-Mari, erityisopetuksen pienryhmä
Turunen Pirkko 

Muu henkilökunta

Keittiön väki
Heino Anja

Lahtinen Anna-Mari
Lankia Ulla
Minkkinen Sirpa

Laitoshuoltajat:
Karjalainen Outi
Nieminen Sirkka
Oksanen Senja
Otava Sari
Toivakka Sirkka

Siivoustyön ohjaaja:
Saarela Jaana

Huoltomiehet:
Karhu Hannu
Siltala Antti

Kouluterveydenhoitaja:
Miia Peurala
miia.peurala@seututk.fi

Koulukuraattori:
Heidi Pohjanpalo

Koulupsykologit:
Heidi Rautio ja Titta Perälä