Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyö kodin ja koulun välillä

Kodin ja koulun yhteistyö on erittäin tärkeää jo yhteisen kasvatustehtävänkin vuoksi. Toimivat suhteet huoltajien/opettajien ja koulunkäynninohjaajien välillä edesauttavat tiedonkulkua ja estävät väärinkäsitysten muodostumista. Lukuvuoden aikana pidetään vanhempainiltoja kaikilla luokka-asteilla. Ensimmäiset vanhempainillat ajoittuvat yleensä syyslukukauden alkupuolelle.
Väliarviointi luokilla 1-6 toteutetaan arviointikeskusteluna, jossa myös huoltaja/-t ovat paikalla.
Lisäksi pidetään yksittäisiä luokkien vanhempainiltoja/-tapahtumia opettajan harkinnan
sekä luokasta/vanhemmista lähtevien tarpeiden mukaan. Vanhempainvartit ovat myös käytössä opettajan harkinnan mukaan.
Koulussamme toimii myös vanhempaintoimikunta, josta löytyy lisäinfoa sivun vasemman navigointipalkin kautta.

Koulu odottaa vanhemmilta

* Kiinnostusta lapsen koulutyötä kohtaan

* Yhdessäoloa lapsen kanssa

* Koulun jakaman informaation lukemista

* Verkkosivuilla ja Wilmassa käyntiä

* Hyvien käytöstapojen esille tuomista

* Kotitehtävien seurantaa

* Osallistumista vanhempainiltoihin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä