Koulutapaturmat

Tapaturmissa oppilaan huoltajaan otetaan yhteys heti. Tavallisimmissa tapauksissa oppilasta hoidetaan koulussa tai hänet toimitetaan luokanopettajan/avustajan saattamana terveyskeskukseen tutkimukseen ja hoitoon. Koulu vastaa oppilaasta kunnes huoltajaan on saatu yhteys ja jatkotoimista on sovittu.

Joissakin lievemmissä tapaturmissa välitöntä terveyskeskukseen lähettämistä ei ole tarpeellista tehdä, vaan oppilaan tilannetta jäädään yhdessä seuraamaan. Opettaja tiedottaa kuitenkin huoltajalle tapahtuneesta.