Koulukuraattori

Koulukuraattorin palvelut

Koulukuraattori Leea Patrikainen p. 040 6803112.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien
sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on pulmia koulun käynnissä, kaverisuhteissa,
tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Pulmiin etsimme ratkaisuja yhdessä keskustellen, joten huoltaja/huoltajat voivat olla tarvittaessa läsnä kuraattorin tapaamisella.
Oppilaalle voi varata ajan kuraattorilta joko oppilas itse tai hänen huoltajansa. Myös opettaja ja kouluterveydenhoitaja voivat varata aikaa oppilaalle.