Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Jokioinen/Miinan Koulu

Tämä seloste on laadittu Visma InSchool Primus -ohjelmalla kerättäviä henkilötietoja varten. Visma InSchool Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan oppilaitoksen koulutoimi.

Rekisterinpitäjä on Jokioisten kunta/Miinan Koulu, Koulutie 8 31600 Jokioinen. Yhteyshenkilönä toimii rehtori Juha Mäkelä. Tietojärjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaa Visma InCommunity Oy.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään opetuksen järjestämiseen.

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

- oppilaan perus- ja yhteystiedot

- huoltajien nimi- ja yhteystiedot

- oppilasta koskevat hakemukset ja päätökset

- ainevalinnat

- suoritukset

- tuntimerkinnät

- pedagogiset lomakkeet

- muut tukitoimet

- kurinpitotoimet

Luettelo pysyvää säilytystä vaativista asiakirjoista löytyy mm. Arkistolaitoksen sivuilta osoitteesta:
http://www.arkisto.fi/uploads/normit/kunnallishallinto/seulontapaatokset/Kunnalliset%20opetustoimen%20pysyva%CC%88sti%20sa%CC%88ilytetta%CC%88va%CC%88t%20asiakirjat%202003.pdf

Tietojen säilytysajat ja hävittäminen on kuvattu täällä:
http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/p20100317121323115.pdf

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti viranomaistahoille (Esim. Opetushallituksen ylläpitämään Opintopolku-portaaliin, sekä tilastointia varten.)

Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet on annettu käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Annetut tiedot tallentuvat oppilaitoksen hallintojärjestelmään (Primus).

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rehtori Juha Mäkelälle (050 5451002) tai juha.makela@jokioinen.fi.

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä myös verkossa osoitteessa  

https://peda.net/jokioinen/perusopetus/paanan-koulu/tietosuoja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä