Kirjoitelmia arpomalla

Noppatarina

KIRJOITETAAN TARINA! Lue (tai lukekaa yhdessä) ensin ohjeet tätä edeltävältä sivulta.
- Käyttäkää noppaa arpomaan tarinalle pääkohdat (katso kuva).
- Kirjoittakaa tarinat omaan tilaanne (äidinkieli -> tarinat -> luokaa tekstimoduuli tarinalle).
- Tarkista tarinasi ennen palautusta.
- Palauttakaa linkit tarinoihinne vieressä olevaan palautuskansioon. Merkitkää tarinat arvioitaviksi.