Kerhotoiminta

Kerholomakkeita

Kerhosuunnitelma
Kerhotoiminta on suunnitelmallista koulun toimintaa. Kun ohjaaja aloittaa kerhon, hän täyttää liitteen kerhosuunnitelman ja hyväksyttää sen koulun johtajalla.
Kerhopäiväkirja
Kerhopäiväkirjaan kerhon ohjaaja kirjaa pitämänsä kerhotunnit ja osallistujalistan. Palautus kerhon päätyttyä koulun johtajalle/kerhovastaavalle.
Roolit Jokioisten kerhotoiminnassa
Liitteen käsitekartassa on kuvailtu Jokioisten kunnan kerhotoiminnan rakennetta.
Säädökset ja ohjeet
Varsinkin kun kerhon ohjaajaksi tulee ulkopuolinen henkilö, on hyvä tutustua kerhotoimintaa koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin (OPS 2004).