Tehtävät

Kertaustehtävät 11.1.2022

1. Tee oppikirjan taitoaukeamatehtävät.

Tarkista tehtävät oikealla olevista tiedostoista (uuden ja vanhan opsin kirjoille omat).

2. Kertaa aiheet, jotka ovat jääneet vähemmälle opiskelulle kurssin aikana.

Kilpailutus

Tutustu Kilpailuttaja.fi-sivustoon.

1.Mitä asioita kyseisellä sivustolla voi kilpailuttaa?

2.Millä muilla aloilla tällainen kilpailutus voisi toimia?

3.Valitse itseäsi lähellä oleva aihe ja tee kilpailutus.

4.Kuinka paljon säästäisit tämän kilpailutuksen avulla?

5.Mitä muita keinoja on tehdä kilpailutus kuin verkon avulla?

6.Tutustu myös Vertaa.fi-sivustoon. Minkä tavaran olet ostanut viimeksi? Katso, mihin hintaan olisit voinut saada kyseisen tuotteen.

Tehtävät 30.11.

Lue luku 5 Miten kansantaloutta mitataan ja tee seuraavat tehtävät:

1. Miksi kansantalouden kehityksestä pitää tehdä ennusteita?

2. Mitä kokonaiskysyntä ja kokonaistarjonta kuvaavat?

3. Mitä ongelmia bruttokansantuotteeseen liittyy kansantalouden mittarina?

4. Pohdi, miten Suomen viennin supistuminen tai kasvaminen näkyy huoltotaseessa.

5. Ota kantaa väitteisiin.
a) Bruttokansantuote ei kerro kaikkea ihmisten hyvinvoinnista.
b) Huoltotase on talouden mittarina parempi kuin bruttokansantuote.

6. Katso videot.

Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito – talouden koko kuva

Valtiovarainministeriö: Valtiovarainministeriö ennustaa – riippumattomasti ja harhattomasti

a) Mitä videot kertovat kansantalouden mittaamisesta?

b) Perustele videoiden perusteella väite: Tilastot ovat ensiarvoisen tärkeitä talouden seurannassa.

c) Pohdi, miksi videot on tiivistetty niin lyhyiksi.

Tehtävät 25.11.

1. Lue oppikirjan luku Talouskasvun onni ja kirous. Tee tehtävät 1-5.

2. Tee oheinen syventävä tehtävä Forum YH2 Luku 2 Syventävä tehtävä.pptx

3. Lue Bios-tutkimusyksikön teksti Maailman ainevirroista ja irtikytkennästä.
a) Mihin talouskasvu tekstin mukaan perustuu?
b) Millaisia ongelmia nykyiseen talouskasvuun tekstin mukaan liittyy?
c) Mitä tarkoittaa irtikytkentä? Arvioi talouskasvun irtikytkennän mahdollisuuksia.

4. Katso oheinen video. Miten Sitra arvioi irtikytkennän mahdollisuuksia?

Tehtävät 23.11.2021

1. Katsokaa YH1-kurssin kertaukseksi yhdessä taloustieteilijä Sixten Korkmanin haastattelu.
Pohtikaa kysymyksiä:
a) millaisena Korkman näkee suomalaisen yhteiskunnan?
b) miksi Korkman pitää tärkeänä yhteiskunnallista osallistumista?
c) millaisen Korkman näkee talouden tulevaisuuden?

2. Lue oppikirjan luku 1 Talous perustuu tarpeiden tyydyttämiseen ja tee tehtävät 1-5.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä