6.2.4 Opinnoissa edistyminen

6.2.4 Opinnoissa edistyminen

"Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa." (Lukioasetus 810/1998, 6 § 1 mom.)

Aikuislinjalla... Jotta oppilaitos voisi varmistaa, että alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä, oppilaitos voi edellyttää huoltajan allekirjoitusta tai vastaavaa sähköistä kuittausta tiedotteisiin sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät vielä ole täysi-ikäisiä.

"Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti, tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen." (Lukioasetus 810/1998, 7 § 1 mom.)

Kunkin oppiaineen opettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä. Aikuislinjalla käytetään etenemisestettä aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen oppiaineen oppimäärän suoritusvaatimusten mukaisesti (ks. kohta 6.3 Oppiaineen oppimäärän arviointi). Etenemiseste tarkoittaa, että oppiaineen opinnoissa ei voi edetä ennen kuin riittävä määrä kursseja on suoritettu hyväksytysti. Näin varmistetaan riittävät pohjatiedot oppiaineen opinnoissa etenemiseen.

Opiskelijalle annetaan pyynnöstä mahdollisuus hylätyn kurssiarvosanan korottamiseen osoittamalla osaamista kurssin keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty kurssisuoritus vain kerran. Kunkin oppiaineen opettaja päättää hylätyn kurssiarvosanan korottamisen tavasta. Jos kurssi tulee hylätyksi myös uusintakerralla, kurssi tulee käydä uudelleen.


Opiskelija voi korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa opiskelemalla kurssin uudelleen. Painavasta syystä opiskelijalle voidaan antaa oikeus korottaa hyväksytty kurssisuoritus kunkin oppiaineen opettajan määräämällä tavalla. Kurssin arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisesta. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä