Opiskeluohjeita

Hyvän esseevastauksen kirjoittaminen

OHJEITA KOEVASTAUSESSEESEEN

 

MIKÄ ON ESSEEVASTAUS?

Esseevastaus on pitkähkö teksti, joka antaa kuvan kirjoittajan tiedoista, päättelykyvystä ja näkemyksestä.

Historian, uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian ja psykologian esseessä voi esittää omia mielipiteitä, kunhan ne perustellaan faktatiedolla. Biologian ja maantiedon esseeseen eivät sovi mielipiteet tieteenalan luonteen vuoksi.

 

MILLAINEN ON HYVÄ ESSEEVASTAUS?

Hyvä esseevastaus
 • vakuuttaa opettajan siitä, että kirjoittaja hallitsee tarvittavan tiedon
 • vastaa siihen, mitä kysytään
 • selittää olennaisimpia asioita monipuolisesti
 • antaa perusteluja, syitä ja seurauksia
 • sisältää esimerkkejä
 • on selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus
 • on hyvää yleiskieltä ja muodostuu kokonaisista lauseista.  
Erinomainen esseevastaus
 • vertailee asioita
 • sitoo asioita laajempiin asiayhteyksiin
 • ylittää oppiainerajoja eli liittää muiden oppiaineiden tietoja vastaukseen
 • sisältää omia oivalluksia

 

MITEN KIRJOITAT HYVÄN ESSEEVASTAUKSEN?

1. Lue tehtävänanto huolella, että ymmärrät sen varmasti oikein. Määrittele itsellesi annetut käsitteet.

2. Suunnittele ensin.

 • Kirjaa asiat muistiin. Suunnitelma voi olla esimerkiksi lista, kaavio, kuva, mielle- tai käsitekartta. Voit myös kirjoittaa pidäkkeettä kaikki aiheesta mieleen nousevat tiedot ja lähteä sen pohjalta suunnittelemaan hyvää rakennetta ja esitystapaa.
 • Tarkista, liittyvätkö kirjaamasi asiat varmasti tehtävänantoon.
 • Yhdistele asioita sekä etsi syy-seuraussuhteita.
 • Merkitse numeroilla, missä järjestyksessä kirjoitat asiat ja niitä tukevat yksityiskohdat.

3. Kirjoita esseevastaus.

 • Esseen rakenne
 1. Aloituskappale: Kerro lyhyesti, mitä essee käsittelee, määrittele tarvittaessa käsitteet tai selitä otsikko
 2. Käsittelykappaleita: Käsittele yhtä asiaa yhdessä kappaleessa.
 3. Lopetus: Yhteenveto, jossa tiivistät esseen ydinajatuksen ja/tai viittaat tulevaan. Älä tuo lopetuskappaleeseen uutta asiaa.
 • Kun kirjoitat esseevastausta, ajattele kirjoittavasi lukijalle, joka ei tiedä asiasta mitään, mutta ymmärtää asian tekstisi luettuaan.
 • Selitä keskeiset asiat. Anna esimerkkejä ymmärtämisen tueksi.
 • Osoita hallitsevasi käsitteet käyttämällä niitä oikein. Selitä vaikeat käsitteet.
 • Omin sanoin kirjoittaminen on paljon arvokkaampaa kuin ulkoa opeteltujen oppikirjamääritelmien toistaminen.
 • Tarkista, että teksti ei hypi asiasta toiseen. Ajatus jatkuu seuraavassa virkkeessä siitä, mihin se edellisessä jäi.
 • Kerro asiat suoraan ja selkeästi, kiertelemättä. Hyvä kieli ei ole liian monimutkaista.
 • Ajatteluprosessiin tai kirjoittamiseen liittyvä metateksti on tarpeetonta: ”Ensin ajattelin, että…”, ”Kerron ensin… jonka jälkeen kerron…”
 • Jätä kappaleiden väliin tyhjä rivi.
 • Muista otsikko, joka on tehtävänannon mukainen.
 • Vältä puhekieltä, väliotsikoita, lyhenteitä ja tikkukirjaimia.


4. Tarkista lopuksi vastauksen johdonmukaisuus, ymmärrettävyys ja selkeys. Ovatko asiatiedot ja käsitteet oikein?

 

ESSEEVASTAUKSEN YLEISIMMÄT ONGELMAT

 • Kysymys on ymmärretty väärin.
 • Puutteellinen vastaus, esimerkiksi yksi kysymyksen osa-alue on jäänyt vastaamatta tai vastauksessa ei ole kaikkia asiaankuuluvia olennaisia tietoja.
 • Vastaus karkaa tehtävänannosta. Vastauksessa on paljon epäoleellisia asioita.
 • Vastauksesta ei hahmotu asioiden väliset suhteet ja kokonaisuus, koska asiat on esitetty luettelomaisesti tai satunnaisessa järjestyksessä.
 • Vastaus on liian lyhyt tai tiivis, jolloin siitä ei näy, onko asia ymmärretty.

 

Pisteitä vähentävät:

 • selkeät asiavirheet
 • liika jaarittelu
 • liika tiiviys
 • epäjohdonmukaisuus, sekavuus, vaikeaselkoisuus
 • käsitteiden ja määrittelyn niukkuus tai puutteet

 

Aineistoesseen laatiminen

OHJEITA AINEISTOESSEESEEN

Aineistoessee kirjoitetaan samalla tavoin kuin koevastausessee, mutta aineistoesseeseen kuuluu kirjoittajan vuoropuhelu aineiston kanssa. Lukijan on tällöin erotettava, mikä on aineiston ja mikä kirjoittajan ääntä. Aineiston kopiointi omana tekstinä on plagiointia ja rikos.

 

OHJEET VIITTAAMISEEN

Ensimmäisellä kerralla viitataan aineistoon siten, että kaikki tiedot tulevat esiin
eli kirjoittaja (ammatti, jos merkityksellinen), tekstilaji, otsikko/nimi, ilmestymispaikka ja -aika
Samalla esitellään aineiston keskeinen olemus muutamalla virkkeellä lukijalle, esim. aineiston aihe, tavoite, eri äänet, lähteet, tyyli, konteksti jne.

Kolumnissaan Sinuttelua, kiitos! (HS 17.1.2007) Helena Killberg kertoo halustaan tulla sinutelluksi.

Elävän arkiston julkaisu ”Kieletön kansa vaikenee kahdella kielellä” (2011) kertoo surullisia esimerkkejä kahden kielen väliin jääneistä lapsista.

Artikkeliinsa ”Maahanmuuttaja nimeltä Järvinen” (Ylioppilaslehti 12.5.2011) toimittaja Ann-Mari Huhtanen on haastatellut…

Toisella kerralla tekstiin voi viitata sukunimellä tai tekstilajin nimellä.
Huom. Ei pelkällä etunimellä!  

Killberg kuvailee nöyryyttäväksi tilanteita, joissa häntä on teititelty.

Artikkelissa todetaan, että…


HUOMAA

1. Jos aineiston otsikko/nimi on pitkä ja sen hahmottaminen tekstistä voi olla vaikeaa, käytä lainausmerkkejä.
2. Suosi omin sanoin referointia aineistoon viitatessasi. Runsaat suorat lainaukset tekevät tekstistä raskaan lukea. Ne eivät myöskään anna kuvaa sinun osaamisestasi.
3. Aineistosta puhutaan aina preesensissä (tai tarvittaessa perfektissä).
4. Jos viittaat aineistossa olevaan asiantuntijaan C tai haastateltavaan B, esittele aineisto niin, että lukija tietää, että henkilön A kirjoittamassa jutussa haastatellaan henkilöä B tai käytetään asiantuntijalähdettä C.

 

KUINKA AINEISTOA VOI HYÖDYNTÄÄ OMASSA TEKSTISSÄ?

 1. Poimi aineistosta olennaisia ja kiinnostavia tietoja, joita hyödynnät oman pohdintasi tukena.
 2. Ole samaa tai eri mieltä aineistossa esitettyjen ajatusten kanssa. Kehittele ajatuksia eteenpäin, pohdi seurauksia, merkitystä käytännössä tms.
 3. Havainnollista omaa ajattelua ottamalla aineistosta esimerkki.
 4. Laita aineistot keskustelemaan keskenään ja vertaile niiden esittämiä ajatuksia.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä