2.1 Tehtävä

2.1 Tehtävä

Aikuisten lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukioaikanaan opiskelija kartuttaa ja syventää olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Aikuisten lukiokoulutuksella on opetus- ja sivistystehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Aikuisten lukiokoulutus lisää opiskelijan työelämässä menestymisen yleisiä edellytyksiä sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan.

Aikuisten lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Aikuisten lukiokulutuksessa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella ja muilla näytöillä. Aikuisten lukiokoulutus ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuuden jatkaa tai aloittaa lukio-opintoja aikuisena. Koulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan sekä oppimaan oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Joensuun lyseon lukion aikuislinja toimii joustavasti sekä opiskelijan erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet huomioiden. Aikuislinja tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun lähiopetuksena tai verkko-opintoina, jotka eivät ole sidottu aikaan tai paikkaan. Oppilaitoksen tarjoama opetus tukee elinikäistä oppimista.

Aikuislinja tarjoaa monialaista yleissivistystä sekä tukee opiskelijan osallisuutta sosiaalisiin ympäristöihin ja vahvistaa yhteiskunnallisen osallisuuden tunnetta.

Joensuun lyseon lukion aikuislinja järjestää opiskelijoilleen mahdollisuuden
  • suorittaa lukion oppimäärän
  • suorittaa yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän
  • suorittaa yksittäisiä lukiokursseja
  • suorittaa ylioppilastutkinnon tai sen osan
  • korottaa lukion päättötodistuksen arvosanoja

Joensuun lyseon lukion aikuislinja järjestää myös Kymppiluokan opetusta eli peruskoulun todistusarvosanoja korottaville tarkoitetun yhden lukuvuoden mittaisen koulutuksen. Tämä koulutus järjestetään yhdessä LUVAn eli maahanmuuttajille tarkoitetun lukioon valmistavan koulutuksen kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä