1.2 Opetussuunnitelman sisältö

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat:

 • toiminta-ajatus ja arvopainotukset
 • valtioneuvoston asetuksen 942/2014 tuntijaon mukainen koulutuksen järjestäjän hyväksymä aikuisten lukiokoulutuksen tuntijako
 • kieliohjelma
 • toimintakulttuurin pääpiirteet
 • opiskeluympäristöt ja ‑menetelmät
 • itsenäisen opiskelun periaatteet
 • aihekokonaisuudet
 • oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi
 • tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain
 • yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja muiden lukioiden kanssa
 • yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa
 • tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma
 • ohjaussuunnitelma
 • oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus
 • kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
 • opiskelijan oppimisen arviointi
 • toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Joensuun lyseon lukion aikuislinjalla noudatetaan Joensuun kaupungin yhteistä henkilöpoliittista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2016 - 2018. Se löytyy internetosoitteesta http://www.joensuu.fi/documents/11127/257630/Joensuun+kaupungin+tasa-arvo-+ja+yhdenvertaisuussuunnitelma+2016-2018/7a2f111c-c6cd-4710-ae8d-467343111b85

Koulukohtaista toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa laatiessa huomioidaan yllä mainittu Joensuun kaupungin henkilöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka on koko henkilöstön ja johdon yhteinen asiakirja, mikä osaltaan ohjaa henkilöstön työskentelyä ja henkilöstöstä huolehtimista sekä johtamista organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa osissa.

Joensuun lyseon lukion ja aikuislinjan yhteinen, koulukohtainen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy opetussuunnitelman luvusta 2.3.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä