1.1. Opetussuunnitelmatyö

Muutoksia opetussuunnitelman sisällössä

Joensuun lyseon lukion aikuislinjan opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen laatimiin aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta 2015. Se pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka lähtökohtana on opiskelijan aktiivinen, tavoitteellinen ja itseohjautuva toiminta omien opintojen suorittamisessa. Tarkoitus on, että koko kouluyhteisö toimiin vuorovaikutuksessa keskenään, yhdessä asiantuntijoiden ja ulkopuolisten yhteisöjen kanssa.

Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016. Opetussuunnitelma ei ole kiven hakattua tekstiä. Sitä arvioidaan koko ajan ja muutoksia voidaan tarvittaessa tehdä. Opettajille ja opiskelijoille se on työkalu, jonka avulla opinnot suunnitellaan ja tulokset arvioidaan.

Arvioinnissa tapahtuneet muutokset ovat yksi nykyisen opetussuunnitelman suurista muutoksista. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön koko kurssin aikana, ei vain kurssin päätteeksi järjestettävään kurssikokeeseen. Arvostelun tukena voidaan käyttää itse- ja vertaisarviointia sekä opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja. Arviointiperusteet sekä kurssin tavoitteet käydään läpi jokaisen kurssin alussa, joten opiskelijan tietävät mitä heiltä odotetaan.

Perinteiset oppiaineet ovat säilyneet suurin piirtein entisellään. Kurssien sisältöjä on muokattu ja joidenkin kurssien numerointi on vaihtunut. Uutena mukaan on tullut valtakunnallinen syventävä kurssi Tutkiva työskentely (TO1), osana teemaopintoja. Teemaopinnot ovat eri tieteenaloja ja oppiaineita yhdistäviä opintoja. Tämän kurssin opettajat ja teemat saattavat vaihtua vuosittain.

Opetusssuunnitelman laadinta

Opetussuunnitelmatyöhön osallistui koko työyhteisö. Jokaisen oppiaineen opettajat laativat yhdessä eri oppiaineiden sisällöt, ja yhteisen osan laatimista varten pidimme yhden yhteisen VESO-päivän, jossa jaettiin vastuualueet työryhmille. Työryhmät kokoontuivat useita kertoja vuoden aikana työstäen opetussuunnitelmaa. Opettajat ovat kiitettävästi arvioineet ja kommentoineet toistensa tekemää opetussuunnitelmatyötä, ja prosessi on jatkunut koko lukuvuoden ajan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä