Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Tutkiva työskentely (TO1) 2 op

Opintojaksolla syvennytään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ilmiöön, jota tarkastellaan eri oppiaineiden näkökulmista. Opintojakson aikana tutkittava ilmiö ja opiskelijan toteuttaman tuotoksen muoto voivat vaihtua vuosittain. Tutkiva työskentely -opintojakson kulloinenkin teema ja siihen kytkeytyvät oppiaineet kuvataan tarkemmin opinto-oppaassa.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • suunnittelee, toteuttaa ja esittää valittuun aihepiiriin tai ilmiöön liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen.
  • oppii etsimään tarkasteltavasta ilmiöstä tietoa monipuolisista lähteistä ja pyrkii ymmärtämään syvällisesti ilmiön luonnetta, syitä ja seurauksia.

Keskeiset sisällöt

  • tutkiva työskentely oppimismenetelmänä
  • yhteisesti valittu ajankohtainen yhteiskunnallinen ilmiö
  • tiedon haku, tulkinta ja esittäminen

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista opintojaksolla painottuvat erityisesti monitieteinen ja luova osaaminen, vuorovaikutusosaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen. Laaja-alaisen osaamisen taitoja harjoitellaan opintojaksolla esimerkiksi opiskelijan työskennellessä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden opiskelijoiden tai ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tutkivan tiedonhankinnan pohjalta opintojaksolla tuotetaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen verkkoympäristössä esitettävää tai muunlaista materiaalia. Työskentely tapahtuu kokonaan tai osittain koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä, mikä vahvistaa koulussa sekä arki- ja työelämässä hankitun osaamisen välistä yhteyttä. Opintojakso keskittyy tiedonalojen välisten yhteyksien hahmottamiseen sekä erityisesti kriittisen ja luovan ajattelun kehittämiseen oppiainerajat ylittävästi. Opiskelija hyödyntää työskentelyssä tieto- ja viestintäteknologiaa ja kehittää siihen liittyviä taitojaan.

Opintojakson arviointi

Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi opiskelijan työskentelystä. Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan aktiiviseen työskentelyyn ja monipuoliseen näyttöön koko opintojakson aikana itse- ja vertaisarviointi mukaan lukien. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä