Pakolliset opinnot

Maailma muutoksessa (GE1) 2 op

Opintojakso perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ilmiöiden tarkasteluun ympäristön muutosten ja ihmiskunnan muutosten kautta. Opintojakson aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan maailmanlaajuisia muutoksia sekä luonnon, ympäristön että ihmiskunnan kannalta. Opintojakso käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä mahdollisuuksia ennakoida ja hillitä sekä varautua ja sopeutua muutoksiin.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää maantieteellistä maailmankuvaansa ja osaa käyttää paikannimistöä luontevasti tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä
 • osaa analysoida ympäristön muutosten syitä ja arvioida ympäristön muutosten seurauksia eri alueilla
 • tuntee keinoja ja osaa selittää, millaisten ratkaisujen avulla ympäristön muutoksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
 • osaa analysoida ihmiskunnan muutosten syitä ja arvioida muutosten seurauksia eri alueilla
 • tuntee keinoja ja osaa arvioida, miten ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin voidaan vaikuttaa eri alueilla
 • tuntee kestävän kehityksen sitoumuksia sekä osaa käyttää näitä eettisten perustelujen pohjana
 • osaa hankkia, analysoida ja esittää asianmukaista ja luotettavaa tietoa alueellisista kysymyksistä geomediaa hyödyntäen
 • osaa arvioida kriittisesti ajankohtaisia alueellisia uutisia ympäristön tai ihmiskunnan muutoksista eri medioissa.

Keskeiset sisällöt

Maantiede tieteenalana

 • miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa
 • miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa
 • alueelliset ajankohtaiset uutiset

Ympäristön muutoksia ja niiden ratkaisukeinoja

 • ilmastonmuutosten mekanismit
 • nykyisen ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
 • kuivuus, aavikoituminen, myrskyt, tulvat
 • ympäristön muutoksiin sopeutuminen ja niiden hillintä

Ihmiskunnan muutoksia

 • väestön kasvun ja vaurastumisen maailmanlaajuiset ympäristövaikutukset
 • puhtaan veden puute, nälkä
 • hyvinvoinnin jakautuminen, köyhyys
 • pakolaisuus
 • kestävän kehityksen sitoumukset


Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuu laaja-alaisen osaamisen tavoitteista erityisesti eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä hyvinvointiosaaminen. Laaja-alaista osaamista voidaan kehittää opintojaksolla käytettävien työskentelytapojen, kuten media-analyysien ja alueiden kehittyneisyyserojen tarkastelun kautta.

Opintojakson arviointi

Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan käsitteellisiä ja menetelmällisiä tietoja ja taitoja opiskelijan monipuolisen näytön avulla. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi uutisseurantaa tai artikkelianalyysia. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä