Lukiolaisen TVT-taidot (TVT1) 2 op

Opintojaksolla perehdytään lukio-opinnoissa tarvittaviin digitaalisiin oppimisympäristöihin ja ohjelmistoihin. Tietoteknisten taitojen lisäksi opintojaksolla vahvistetaan myös keskeisiä opiskelutaitoja harjoitellen eri ohjelmistojen käyttöä lukion oppiaineille tyypillisin harjoitustehtävin. Opintojakso soveltuu parhaiten opiskeltavaksi lukio-opintojen alkuvaiheessa, sillä opiskelija saa opintojaksolla hyvät valmiudet lukio-opinnoissa vaadittavaan tietotekniseen osaamiseen. Opintojakso on mahdollista opiskella myös myöhemmin.


Tavoitteet

 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii käyttämään tietokonettaan tehokkaasti työvälineenä lukio-opiskelussa
  • harjoittaa sekä lukio-opiskelussa että työelämässä tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja
  • saa valmiuksia hyödyntää lukion opintojaksoilla ja ylioppilaskokeissa käytettäviä oppimisympäristöjä ja ohjelmistoja oppimisessaan

Keskeiset sisällöt

  • Tietokone opiskelijan työvälineenä
  • Lukio-opiskelussa yleisesti käytettävät oppimisympäristöt ja ohjelmistot
  • Ylioppilaskokeissa yleisesti käytettävät ohjelmistot

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista opintojaksolla painottuvat erityisesti monitieteinen ja luova osaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen. Opintojakson aikana käytetään erityyppisiä tietolähteitä ja harjoitellaan itse esittämään tietoa esimerkiksi erilaisin kaavioin ja graafein. Tietotyöohjelmistojen parempi hallinta vahvistaa opiskelijan valmiuksia toimia laajasti yhteiskunnassa.

Opintojakson arviointi

Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi opiskelijan työskentelystä. Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan aktiiviseen työskentelyyn ja monipuoliseen näyttöön koko opintojakson aikana itse- ja vertaisarviointi mukaan lukien. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä